Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Kolik peněz z veřejných rozpočtů jde vlastně na sport?
Marek Pavlík
Studia sportiva  ročník:  7,  číslo:  1,  první strana:  63,  rok:  2013  
https://doi.org/10.5817/StS2013-1-7