Cited-by (2)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Tocharsko-slovanské lexikální paralely – nová srovnání
Václav Blažek
Linguistica Brunensia  číslo:  2,  první strana:  5,  rok:  2018  
https://doi.org/10.5817/LB2018-2-1

2. Two Tocharian borrowings of oriental origin
Krzysztof Witczak
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae  ročník:  66,  číslo:  4,  první strana:  411,  rok:  2013  
https://doi.org/10.1556/AOrient.66.2013.4.3