Cited-by (3)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Ways of Life in the Late Modernity
Helena Kubátová, Karel Čada, Martin Fafejta, Ivan Chorvát, Kateřina Ivanová, Eva Jarošová, Jan Kalenda, Lucie Křeménková, Dušan Lužný, Erika Moravčíková, Ivan Nový, Miloslav Petrusek, Juraj Skačan, Alois Surynek, Urszula Swadzba, Daniel Topinka, Jan Váně, Miluše Vítečková, František Zich
ISBN 978-80-244-5064-3  rok:  2013  
https://doi.org/10.5507/ff.13.24434506

2. Vytváření sociologické teorie náboženství
Dušan Lužný
Sociální studia / Social Studies  ročník:  9,  číslo:  1,  první strana:  93,  rok:  2012  
https://doi.org/10.5817/SOC2012-1-93

3. The study of religious diversity in the Czech lands—diversity in academic studies of religions
Dušan Lužný
Human Affairs  ročník:  22,  číslo:  4,  první strana:  558,  rok:  2012  
https://doi.org/10.2478/s13374-012-0044-x