Detaily autora

Beneš, Vít, Česká republika

  • Vol 13, No 2–3 (2011) - Recenze
    Cabada, Ladislav – Jurek, Petr a kol.: Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 203 strany, ISBN: 978-80-7380-300-1.
    Abstrakt  PDF