Detaily autora

Bouška, Petr, Česká republika

  • Vol 14, No 2–3 (2012) - Recenze
    Ftorek, Jozef Bohumil. Public relations a politika: Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 184 s. ISBN 978-80-247-3376-0
    Abstrakt  PDF  HTML