Detaily autora

Lánský, Ondřej, Česká republika

  • Vol 13, No 4 (2011) - Recenze
    Makariusová, Radana: Transformace světového řádu. Aktéři a globální vládnutí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 229 stran, ISBN: 978-80-7380-295-0.
    Abstrakt  PDF