Detaily autora

Kopa, Ondřej, Česká republika

  • Vol 10, No 2–3 (2008) - Komentáře
    Postavení politických stran maďarské národnostní menšiny ve slovenském stranickém systému
    Abstrakt  PDF  HTML
  • Vol 12, No 2–3 (2010) - Recenze
    Balík, Stanislav: Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada Publishing, 2009, 250 stran, ISBN: 978-80-247-2908-4.
    Abstrakt  PDF