Detaily autora

Švec, Kamil, Česká republika

  • Vol 14, No 2–3 (2012) - Recenze
    Klíma, Michal – Outlý, Jan a kol. Volby do Evropského parlamentu 2009. Vybrané otázky přípravy, průběhu výsledků voleb. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2010, 128 s., ISBN: 978-80-7380-317-9.
    Abstrakt  PDF  HTML