Detaily autora

Strauss, Dušan, Slovensko

  • Vol 13, No 1 (2011) - Recenze
    Štefančík, Radoslav: Politické mládežnícke organizácie na Slovensku. Bratislava: IUVENTA, 2010, 140 strán, ISBN: 978-80-8072-111-4.
    Abstrakt  PDF