Středoevropské politické studie

Středoevropské politické studie jsou recenzovaným vědeckým on-line časopisem nabízejícím odbornou platformu pro publikaci textů z široce pojaté oblasti politických věd. Časopis vychází nepřetržitě od roku 1999.

Areálové zaměření na střední a východní Evropu s přesahy do celoevropského prostoru je ve Středoevropských politických studiích kombinováno se zvláštním zřetelem k oblastem komparativního výzkumu, zahraniční a bezpečnostní politiky a politické teorie. Pro další informace k profilu a zaměření časopisu viz sekce O časopisu -> Zaměření a záběr.

Středoevropské politické studie jsou vedeny v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik  (kategorie Jrec) Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, po aktualizaci k 31. 1. 2014. Od r. 2015 je časopis zařazen v mezinárodní vědecké databázi ERIH Plus.

Od čísla 2–3/2013 (roč. 15) jsou k publikovaným článkům v jiném než anglickém jazyce připojena shrnutí v anglickém jazyce o rozsahu 1000 slov, syntetizující hlavní výzkumné otázky, postupy a získaná zjištění. Summary se nachází vždy na konci článku za seznamem literatury (v html verzi před poznámkovým aparátem).

Oznámení

 

Informace k přijímání rukopisů do recenzního řízení

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

časopis Středoevropské politické studie přestane k 15. 6. 2018 přijímat autorské rukopisy k posouzení. Pokud plánujete do SEPSu svůj text poslat, učiňte tak prosím do tohoto data.

Děkujeme za pochopení.

Redakční tým Středoevropských politických studií

Publikováno: 2018-05-15
 
Více oznámení...

Vol 19, No 3-4 (2017)

Obsah

Články

Miroslav Nemčok, Jakub Šedo
189-214
Jaroslava Pospíšilová
215-242
Michal Pink, Ondřej Sax, Andrea Smolková
243-263
Matěj Pospíchal
264-318

Recenze

Marián Sekerák
319-322
Michal Hrušík
323-328