Diskurzivní analýza Národních listů: národ vs. islám a Laclauův populistický matrix

Ondřej Stulík

Abstrakt

This article deals with the phenomenon of populism and the form it takes in the context of the Úsvit – národní koalice party and the Blok proti islámu coalition. The methodology of the analysis is based on Laclau’s account of populism and includes a discursive analysis of the populist mentality as a tool to form a vague argument against “bad” Islam culture. These assumptions are tested by a summative content analysis and are contextualized by a metaphor analysis. The results confirm all assumptions: Úsvit and Blok create a specific populist mentality based on a negative perception of Islam, a positive (but empty) national identity, and a simplified critique of the current establishment framed as tool for spreading bad culture which is based on the ideology of Muslims and Islam.

Bibliografická citace

Stulík, O. (2016). Diskurzivní analýza Národních listů: národ vs. islám a Laclauův populistický matrix. Středoevropské politické studie, 18(2-3), 223-252. doi:https://doi.org/10.5817/CEPSR.2015.23.223

Klíčová slova

Blok proti islámu; Content Analysis; Islam; National Identity; Populism; Úsvit – národní koalice

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Acemoglu, Daron, Georgy Egorov a Konstantin Sonin (2013): „A Political Theory of Populism.“ The Quarterly Journal of Economics: 771–805. https://doi.org/10.1093/qje/qjs077

Adamec, Miroslav (2016): „Předseda jihočeského BPI k programu do krajských voleb“. Národní listy č. 5, 25. 4. 2016.

Adjei, Stephen B. (2013): „Discourse Analysis: Examinig Language Use in Context.“ The Qualitative Report 18: 1–10.

Arditi, Benjamin (2007): Politics on the Edges of Liberalism. Difference, Populism, Revolution, Agitation. Edinburg: Edinburg University Press.

Bakala, Roman (2016): „Jak Viking vyháněl migranty na plzeňské Viktorce: Ohlas publika, pokuta od svazu“. Národní listy č. 4, 25. 4. 2016.

Beasley-Murray, Jon (2006): „On Populism Reason (Laclau), Populism and the Mirror of Democracy (Panizza), review.“ Contemporary Political Theory 5: 362–367. https://doi.org/10.1057/palgrave.cpt.9300255

Betz, Hans-Georg (1994): Radical Right-Wing Populism in Western Europe. Hampshire: Macmillan.

Blok proti islamizaci, z. s. (2016): „Blok proti islamizaci, stanovy.“ On-line (http://blokprotiislamizaci.cz/o-bloku-proti-islamizaci/stanovy/), [ověřeno k 28. 7. 2016].

Blok proti islamizaci, z. s. (2016): „Blok proti islamizaci, stanovy.“ On-line (http://blokprotiislamizaci.cz/o-bloku-proti-islamizaci/stanovy/), ověřeno k 28. 7. 2016.

Borkovcová, Jana (2016a): „Borkovcová: V krajských volbách zastavíme inkluzi...“. Národní listy č. 15, 25. 4. 2016.

Borkovcová, Jana (2016b): „Jana Borkovcová: Ženy, probuďte se!“. Národní listy č. 6, 25. 4. 2016.

Burian, Tibor (2016): „Ing. Burian: Musíme zastavit inkluzi a odmítnout kvóty na imigranty“. Národní listy č. 10, 25. 4. 2016.

Canovan, Margaret (1982): „Two Strategies for the Study of Populism.“ Political Studies 30(4): 544–552. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1982.tb00559.x

Císař, Ondřej a Václav Štětka (2016): „Czech Republic: The Rise of Populism From the Fringes to the Mainstream.“ In: Toril Aalberg, Frank Esser, Carsten Reinemann, Jesper Stromback a Claes De Vreese (eds.), Populist Political Communication in Europe. New York a London: Routledge, 285–298.

Creswell, John W. (2007): Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks: Sage.

ČRo (2016): „Český rozhlas. Státní zástupce obžaloval Martina Konvičku za výroky proti muslimům na Facebooku.“ On‑line (http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/martin-konvicka-je-obzalovan-za-vyroky-proti-muslimum-na-facebooku--1601460), ověřeno k 18. 10. 2016

Dunn, Kris (2015): „Preference for radical right-wing populist parties among exclusive-nationalists and authoritarians.“ Party Politics 3: 367–380. https://doi.org/10.1177/1354068812472587

Fieschi, Catherine (2004): „Introduction.“ Journal of Political Ideologies 9(3): 235–240. https://doi.org/10.1080/1356931042000263492

Habermas, Jürgen (2000). Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Karolinum.

Hanzl, Aleš (2016): „Děti a mladí z pouličních part a od počítačových her na hřiště“. Národní listy č. 7, 25. 4. 2016.

Harper, Alexander S. (2012): „An Oblique Epistemic Defence of Conceptual Analysis“. Metaphilosophy 43(3): 235–256. https://doi.org/10.1111/j.1467-9973.2012.01742.x

Hatton, Timothy J. (2016): „Immigration, public opinion and the recession in Europe.“ Economic Policy. Migration and public opinion: 205–246. https://doi.org/10.1093/epolic/eiw004

Hayward, Jack (2004): „The Populist Challenge to Élitist Democracy in Europe.“ In: Jack Hayward (ed.), Élitism, Populism, and European Politics. Oxford, New York: Clarendon Press Oxford, 10–32.

Hsieh, Hsiu-Fang a Sarah E. Shannon (2005): „Three Approaches to Qualitative Content Analysis“. Qualitative Health Research 15(9): 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687

Idnes.cz (2016): „Blok proti islámu už neexistuje. Vznikla nová Iniciativa Martina Konvičky“. Idnes.cz, on-line (http://zpravy.idnes.cz/blok-proti-islamu-konvicka-alternativa-pro-cesko-fb7-/domaci.aspx?c=A160528_130350_domaci_pku), [ověřeno k 28. 7. 2016].

Klímková, Lenka (2016): „Klímková: Islám je z větší části o krutém boji proti nevěřícím“. Národní listy č. 10, 25. 4. 2016.

Kocourková, Věra (2016): „Kocourková: Žádám postavení islámu mimo zákon“. Národní listy č. 11, 25. 4. 2016.

Koller, Martin (2016): „Stráž obrany státu pro 21. století“. Národní listy č. 14, 25. 4. 2016.

Kozdera, Pavel (2016): „Cizinci znásilnili dívku v Pardubicích, ale azyl získat mohou“. Národní listy č. únor, 25. 4. 2016.

Kriesi, Hanspeter a Takis S. Pappas (2015): „Populism in Europe During Crisis: An Introduction.“ In: Kriesi, Hanspeter a Takis S. Pappas (eds.), European Populism in the Shadow of the Great Recession. Colchester: ECPR Press, 1–22.

Kuras, Benjamin (2016): „Benjamin Kuras: Každá válka začíná nechráněním hranic“. Národní listy č. 9, 25. 4. 2016.

Laclau, Ernesto (1977): Politics and Ideology in Marxist Theory. Capitalism - Fascism - Populism. London: NLB.

Laclau, Ernesto (2005): „Populism: What's in a Name?“ In: Francisco Panizza (ed.), Populism and the Mirror of Democracy. London: Verso, 33–49.

Laclau, Ernesto (2005): On Populist Reason. London: Verso.

Lakoff, George (2004): Don’t Think Of An Elephant! White River Junction: Chelsea Green Publishing.

Lakoff, George a Mark Johnson (2002): Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.

Linz, Juan J. (2000): Totalitarian and Authoritarian Regimes. London: Rienner.

Maasen, Sabine a Peter Weingart (2000): Metaphors and the Dynamics of Knowledge. London and New York: Routledge.

Mazzoleni, Gianpietro (2008): „Populism and the Media.“ In: Daniele Albertazii a Duncan McDonnell (eds.), Twenty-First Century Populism. The Spectre of Western European Democracy. Hampshire: Palgrave Macmillan, 49–66.

Median (2016a): „Sněmovní volební model. Leden 2016.“ On‑line (http://www.median.eu/cs/wp‑content/uploads/docs/MEDIAN_Snemovni_volebni_model_2016_01.pdf), ověřeno k 18. 10. 2016.

Median (2016b): „Sněmovní volební model. Únor 2016.“ On‑line (http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/median_snemovni_volebni_model_2016_02.pdf), ověřeno k 18. 10. 2016.

Median (2016c): „Sněmovní volební model. Březen 2016.“ On‑line (http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/median_snemovni_volebni_model_2016_03.pdf), ověřeno k 18. 10. 2016.

Median (2016d): „Sněmovní volební model. Duben 2016.“ On‑line (http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/median_snemovni_volebni_model_2016_04.pdf), ověřeno k 18. 10. 2016.

Median (2016e): „Sněmovní volební model. Květen 2016.“ On‑line (http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MEDIAN_Snemovni_volebni_model_2016_05.pdf), ověřeno k 18. 10. 2016.

Mertl, Jiří a Ondřej Hejnal (2013): „Metafory, bezdomovci a média. Metodologický nástin využití analýzy metafor a podpůrného softwaru.“ Antropowebzin 4: 145–153.

Mudde, Cas a Cristóbal Rovira Kaltwasser (2011): „Voices of the peoples: Populism in Europe and Latin America Compared.“ Working Paper 378, Kellogg Institute For International Studies.

MVČR (2016a): „Historie strany DOMOV s BLOKEM PROTI ISLAMIZACI.“ On-line (http://aplikace.mvcr.cz/seznam‑politickych‑stran/Vypis_Historie.aspx?id=209&typ=0), ověřeno k 28. 7. 2016.

MVČR (2016b): „Historie strany Úsvit - Národní Koalice.“ On-line (http://aplikace.mvcr.cz/seznam‑politickych‑stran/Vypis_Historie.aspx?id=392&typ=0), ověřeno k 28. 7. 2016.

Novák, Miroslav (1997): Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: Slon.

Odmalm, Pontus a Tim Bale (2015): „Immigration into the mainstream: Conflicting ideological streams, strategic reasoning and party competition.“ Acta Politica 50(4): 365–378. https://doi.org/10.1057/ap.2014.28

Pasquino, Gianfranco (2008): „Populism and Democracy.“ In: Daniele Albertazii a Duncan McDonnell (eds.), Twenty-First Century Populism. The Spectre of Western European Democracy. Hampshire: Palgrave Macmillan, 15–29.

Pratt, John (2007): Penal Populism. New York: Routledge.

Procházková, Iva (2016): „Šílené dopady přesunu žáků z praktických škol na základky“. Národní listy č. 7, 25. 4. 2016.

PSPČR (2016): „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Členové - Poslanecký klub Úsvit – Národní Koalice.“ On‑line (https://www.psp.cz/sqw/snem.sqw?l=cz&id=1111), ověřeno k 18. 10. 2016.

Redakce NL (2016a): „Aktuálně o politické kriminalizaci docenta Konvičky“. Národní listy č. 15, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016aa): „Vláda krade se solárními barony. Rozhovor s Martinem Konvičkou a Mirkem Lidinským“. Národní listy č. 4, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016ab): „Zákaz azylu za porušení zákona a referendum za odmítnutí kvót“. Národní listy č. 12, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016b): „Brusel je nám na nic, chceme ochranu hranic! Drony a radary na ochranu ČR před migranty“. Národní listy č. 6, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016c): „Co se tutlá?“. Národní listy č. 7, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016d): „Docent Konvička účelově kriminalizován: důkazy obhajoby policii nezajímají“. Národní listy č. 9, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016e): „Emailové úniky usvědčily premiéra Sobotku ze lži o migračních kvótách“. Národní listy č. leden, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016f): „Fond Elišky Přemyslovny ctí ženy a také brání národní identitu“. Národní listy č. únor, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016g): „Hra o oběd v Londýně. Zachraňte Řecko před Islámským státem“. Národní listy č. únor, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016h): „Hrdá a bezpečná země (Program Úsvitu a Bloku proti islámu do krajských voleb)“. Národní listy č. 15, 6, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016i): „Költöová: Rituál Halal na Plzeňsku nechceme“. Národní listy č. 13, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016j): „Konvička je lídrem kandidátky ÚNK a BPI v Jižních Čechách. Rozhovor s Martinem Konvičkou a Mirkem Lidinským“. Národní listy č. 5, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016k): „Konvička má řešení, Sobotka mlží“. Národní listy č. 14, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016l): „Konvička: Ochrana hranic jako má Británie“. Národní listy č. 14, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016m): „Konvičkův Blok jde s Úsvitem do krajských a senátních voleb. Volby jsou referendem o kvótách a superkvótách“. Národní listy č. 14, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016n): „Konvičkův Blok proti islámu s Úsvitem do voleb proti imigraci“. Národní listy č. 15, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016o): „Marek Černoch na celoevropské demonstraci Pegidy v Drážďanech“. Národní listy č. 4, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016p): „Nejsme národem Švejků, jsme národem bojovníků“. Národní listy č. 15, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016q): „Proč kuřata v Nýřanech podřezávají podle islámského rituálu“. Národní listy č. 4, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016r): „Prvomájový průvod proti islamizaci (pozvánka)“. Národní listy č. 15, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016s): „Sociolog Hampl: Británie 2050 islámskou zemí“. Národní listy č. únor, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016t): „Sociolog Hampl: Zastavme buzeraci českých podnikatelů“. Národní listy č. 9, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016u): „Stop imigraci. Brusel je nám na nic, chceme ochranu hranic (pozvánka)“. Národní listy č. leden, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016v): „Úsvit a Blok jdou společně do krajských voleb. Rozhovor s Martinem Konvičkou a Mirkem Lidinským“. Národní listy č. 7, č. 10 a č. 12, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016w): „Úsvit s BPI: Referendum za odmítnutí kvót a za vystoupení z EU“. Národní listy č. 14, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016x): „Úsvit s Konvičkovým Blokem proti islámu do voleb. Rozhovor s Martinem Konvičkou a Mirkem Lidinským. Za zastavení imigrace, inkluze, daňovou konkurenci krajů“. Národní listy č. 14, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016y): „Úsvit s podporou Bloku kandiduje do krajských a senátních voleb společně. Rozhovor s docentem Konvičkou a válečným veteránem Lidinským“. Národní listy č. leden, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016z): „Úsvit s podporou Bloku spolu do voleb. Proč zrušili facebookové stránky Islám v České republice nechceme“. Národní listy č. únor, 25. 4. 2016.

Redakce NL; Kohout, Pavel (2016): „Pokud dlouhodobě špatně hospodaříme, ztratíme sílu se bránit“. Národní listy č. 15, 25. 4. 2016.

Redakce NL; Konvička, Martin (2016a): „Exkluzivně o Konvičkově obvinění: snaha o dehonestaci pana docenta muslimskou masokostní moučkou“. Národní listy č. 6, 25. 4. 2016.

Redakce NL; Konvička, Martin (2016b): „Je odmítání islámu rasistické?“. Národní listy č. 5, 25. 4. 2016.

Ricoeur, Paul (2000): Čas a vyprávění. Praha: Oikoymenh.

Sartori, Giovanni. (2005): Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Stavrakakis, Yannis (2004): „Antinomies of formalism: Laclau´s theory of populism and the lessons from religios in Greece.“ Journal of Political Ideologies 9(3): 253–267. https://doi.org/10.1080/1356931042000263519

Stockemer, Daniel (2016): „Structural Data on Immigration or Immigration Perceptions? What Accounts for the Electoral Success of the Radical Right in Europe?“ JCMS: Journal of Common Market Studies 54 (4): 999–1016. https://doi.org/10.1111/jcms.12341

Strauss, Leo (1995): Eseje o politické filosofii. Praha: Oikoymenh.

Svoboda, Martin (2016): „STOP imigraci, zelená národní hokejové hrdosti“. Národní listy č. 6, 25. 4. 2016.

Toepfer, Thomas (2016): „Vlastenectví - přežitek nebo budoucnost?“. Národní listy č. 6, 25. 4. 2016.

Tyneside (2016): „Tyneside s.r.o.“. On-line (http://www.tyneside.cz/), [ověřeno k 28. 7. 2016].

Úsvit (2016): „Úsvit - Národní koalice.“ On-line (http://www.usvitnarodnikoalice.cz/), [ověřeno k 28. 7. 2016].

Voegelin, Eric (2000): Nová věda o politice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Wodak, Ruth (2015): The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean. London and New York: Sage.

Ziai, Aram (2004): „The ambivalence of post-development: betweem reactionary populism and radical democracy.“ Third World Quarterly 25(6): 1045–1060. https://doi.org/10.1080/0143659042000256887

https://doi.org/10.5817/CEPSR.2015.23.223


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Surfování na migrační vlně v době populismu: Sekuritizace migrace ze strany poslanců Parlamentu České republiky.
Petr Krčál, Petr Krčál, Ondřej Stulík
ORBIS SCHOLAE  ročník: 11,  číslo: 2,  první strana: 1,  rok: 2019  
https://doi.org/10.14712/1803-8220/8_2019Copyright (c) 2016 Ondřej Stulík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.