Diskurzivní analýza Národních listů: národ vs. islám a Laclauův populistický matrix

Roč.18,č.2-3(2016)

Abstrakt
This article deals with the phenomenon of populism and the form it takes in the context of the Úsvit – národní koalice party and the Blok proti islámu coalition. The methodology of the analysis is based on Laclau’s account of populism and includes a discursive analysis of the populist mentality as a tool to form a vague argument against “bad” Islam culture. These assumptions are tested by a summative content analysis and are contextualized by a metaphor analysis. The results confirm all assumptions: Úsvit and Blok create a specific populist mentality based on a negative perception of Islam, a positive (but empty) national identity, and a simplified critique of the current establishment framed as tool for spreading bad culture which is based on the ideology of Muslims and Islam.

Klíčová slova:
Blok proti islámu; Content Analysis; Islam; National Identity; Populism; Úsvit – národní koalice
Biografie autora

Ondřej Stulík

Odborný asistent, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni; Jungmannova 1, Plzeň.
Reference

Acemoglu, Daron, Georgy Egorov a Konstantin Sonin (2013): „A Political Theory of Populism.“ The Quarterly Journal of Economics: 771–805. https://doi.org/10.1093/qje/qjs077

Adamec, Miroslav (2016): „Předseda jihočeského BPI k programu do krajských voleb“. Národní listy č. 5, 25. 4. 2016.

Adjei, Stephen B. (2013): „Discourse Analysis: Examinig Language Use in Context.“ The Qualitative Report 18: 1–10.

Arditi, Benjamin (2007): Politics on the Edges of Liberalism. Difference, Populism, Revolution, Agitation. Edinburg: Edinburg University Press.

Bakala, Roman (2016): „Jak Viking vyháněl migranty na plzeňské Viktorce: Ohlas publika, pokuta od svazu“. Národní listy č. 4, 25. 4. 2016.

Beasley-Murray, Jon (2006): „On Populism Reason (Laclau), Populism and the Mirror of Democracy (Panizza), review.“ Contemporary Political Theory 5: 362–367. https://doi.org/10.1057/palgrave.cpt.9300255

Betz, Hans-Georg (1994): Radical Right-Wing Populism in Western Europe. Hampshire: Macmillan.

Blok proti islamizaci, z. s. (2016): „Blok proti islamizaci, stanovy.“ On-line (http://blokprotiislamizaci.cz/o-bloku-proti-islamizaci/stanovy/), [ověřeno k 28. 7. 2016].

Blok proti islamizaci, z. s. (2016): „Blok proti islamizaci, stanovy.“ On-line (http://blokprotiislamizaci.cz/o-bloku-proti-islamizaci/stanovy/), ověřeno k 28. 7. 2016.

Borkovcová, Jana (2016a): „Borkovcová: V krajských volbách zastavíme inkluzi...“. Národní listy č. 15, 25. 4. 2016.

Borkovcová, Jana (2016b): „Jana Borkovcová: Ženy, probuďte se!“. Národní listy č. 6, 25. 4. 2016.

Burian, Tibor (2016): „Ing. Burian: Musíme zastavit inkluzi a odmítnout kvóty na imigranty“. Národní listy č. 10, 25. 4. 2016.

Canovan, Margaret (1982): „Two Strategies for the Study of Populism.“ Political Studies 30(4): 544–552. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1982.tb00559.x

Císař, Ondřej a Václav Štětka (2016): „Czech Republic: The Rise of Populism From the Fringes to the Mainstream.“ In: Toril Aalberg, Frank Esser, Carsten Reinemann, Jesper Stromback a Claes De Vreese (eds.), Populist Political Communication in Europe. New York a London: Routledge, 285–298.

Creswell, John W. (2007): Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks: Sage.

ČRo (2016): „Český rozhlas. Státní zástupce obžaloval Martina Konvičku za výroky proti muslimům na Facebooku.“ On‑line (http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/martin-konvicka-je-obzalovan-za-vyroky-proti-muslimum-na-facebooku--1601460), ověřeno k 18. 10. 2016

Dunn, Kris (2015): „Preference for radical right-wing populist parties among exclusive-nationalists and authoritarians.“ Party Politics 3: 367–380. https://doi.org/10.1177/1354068812472587

Fieschi, Catherine (2004): „Introduction.“ Journal of Political Ideologies 9(3): 235–240. https://doi.org/10.1080/1356931042000263492

Habermas, Jürgen (2000). Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Karolinum.

Hanzl, Aleš (2016): „Děti a mladí z pouličních part a od počítačových her na hřiště“. Národní listy č. 7, 25. 4. 2016.

Harper, Alexander S. (2012): „An Oblique Epistemic Defence of Conceptual Analysis“. Metaphilosophy 43(3): 235–256. https://doi.org/10.1111/j.1467-9973.2012.01742.x

Hatton, Timothy J. (2016): „Immigration, public opinion and the recession in Europe.“ Economic Policy. Migration and public opinion: 205–246. https://doi.org/10.1093/epolic/eiw004

Hayward, Jack (2004): „The Populist Challenge to Élitist Democracy in Europe.“ In: Jack Hayward (ed.), Élitism, Populism, and European Politics. Oxford, New York: Clarendon Press Oxford, 10–32.

Hsieh, Hsiu-Fang a Sarah E. Shannon (2005): „Three Approaches to Qualitative Content Analysis“. Qualitative Health Research 15(9): 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687

Idnes.cz (2016): „Blok proti islámu už neexistuje. Vznikla nová Iniciativa Martina Konvičky“. Idnes.cz, on-line (http://zpravy.idnes.cz/blok-proti-islamu-konvicka-alternativa-pro-cesko-fb7-/domaci.aspx?c=A160528_130350_domaci_pku), [ověřeno k 28. 7. 2016].

Klímková, Lenka (2016): „Klímková: Islám je z větší části o krutém boji proti nevěřícím“. Národní listy č. 10, 25. 4. 2016.

Kocourková, Věra (2016): „Kocourková: Žádám postavení islámu mimo zákon“. Národní listy č. 11, 25. 4. 2016.

Koller, Martin (2016): „Stráž obrany státu pro 21. století“. Národní listy č. 14, 25. 4. 2016.

Kozdera, Pavel (2016): „Cizinci znásilnili dívku v Pardubicích, ale azyl získat mohou“. Národní listy č. únor, 25. 4. 2016.

Kriesi, Hanspeter a Takis S. Pappas (2015): „Populism in Europe During Crisis: An Introduction.“ In: Kriesi, Hanspeter a Takis S. Pappas (eds.), European Populism in the Shadow of the Great Recession. Colchester: ECPR Press, 1–22.

Kuras, Benjamin (2016): „Benjamin Kuras: Každá válka začíná nechráněním hranic“. Národní listy č. 9, 25. 4. 2016.

Laclau, Ernesto (1977): Politics and Ideology in Marxist Theory. Capitalism - Fascism - Populism. London: NLB.

Laclau, Ernesto (2005): „Populism: What's in a Name?“ In: Francisco Panizza (ed.), Populism and the Mirror of Democracy. London: Verso, 33–49.

Laclau, Ernesto (2005): On Populist Reason. London: Verso.

Lakoff, George (2004): Don’t Think Of An Elephant! White River Junction: Chelsea Green Publishing.

Lakoff, George a Mark Johnson (2002): Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.

Linz, Juan J. (2000): Totalitarian and Authoritarian Regimes. London: Rienner.

Maasen, Sabine a Peter Weingart (2000): Metaphors and the Dynamics of Knowledge. London and New York: Routledge.

Mazzoleni, Gianpietro (2008): „Populism and the Media.“ In: Daniele Albertazii a Duncan McDonnell (eds.), Twenty-First Century Populism. The Spectre of Western European Democracy. Hampshire: Palgrave Macmillan, 49–66.

Median (2016a): „Sněmovní volební model. Leden 2016.“ On‑line (http://www.median.eu/cs/wp‑content/uploads/docs/MEDIAN_Snemovni_volebni_model_2016_01.pdf), ověřeno k 18. 10. 2016.

Median (2016b): „Sněmovní volební model. Únor 2016.“ On‑line (http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/median_snemovni_volebni_model_2016_02.pdf), ověřeno k 18. 10. 2016.

Median (2016c): „Sněmovní volební model. Březen 2016.“ On‑line (http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/median_snemovni_volebni_model_2016_03.pdf), ověřeno k 18. 10. 2016.

Median (2016d): „Sněmovní volební model. Duben 2016.“ On‑line (http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/median_snemovni_volebni_model_2016_04.pdf), ověřeno k 18. 10. 2016.

Median (2016e): „Sněmovní volební model. Květen 2016.“ On‑line (http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MEDIAN_Snemovni_volebni_model_2016_05.pdf), ověřeno k 18. 10. 2016.

Mertl, Jiří a Ondřej Hejnal (2013): „Metafory, bezdomovci a média. Metodologický nástin využití analýzy metafor a podpůrného softwaru.“ Antropowebzin 4: 145–153.

Mudde, Cas a Cristóbal Rovira Kaltwasser (2011): „Voices of the peoples: Populism in Europe and Latin America Compared.“ Working Paper 378, Kellogg Institute For International Studies.

MVČR (2016a): „Historie strany DOMOV s BLOKEM PROTI ISLAMIZACI.“ On-line (http://aplikace.mvcr.cz/seznam‑politickych‑stran/Vypis_Historie.aspx?id=209&typ=0), ověřeno k 28. 7. 2016.

MVČR (2016b): „Historie strany Úsvit - Národní Koalice.“ On-line (http://aplikace.mvcr.cz/seznam‑politickych‑stran/Vypis_Historie.aspx?id=392&typ=0), ověřeno k 28. 7. 2016.

Novák, Miroslav (1997): Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: Slon.

Odmalm, Pontus a Tim Bale (2015): „Immigration into the mainstream: Conflicting ideological streams, strategic reasoning and party competition.“ Acta Politica 50(4): 365–378. https://doi.org/10.1057/ap.2014.28

Pasquino, Gianfranco (2008): „Populism and Democracy.“ In: Daniele Albertazii a Duncan McDonnell (eds.), Twenty-First Century Populism. The Spectre of Western European Democracy. Hampshire: Palgrave Macmillan, 15–29.

Pratt, John (2007): Penal Populism. New York: Routledge.

Procházková, Iva (2016): „Šílené dopady přesunu žáků z praktických škol na základky“. Národní listy č. 7, 25. 4. 2016.

PSPČR (2016): „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Členové - Poslanecký klub Úsvit – Národní Koalice.“ On‑line (https://www.psp.cz/sqw/snem.sqw?l=cz&id=1111), ověřeno k 18. 10. 2016.

Redakce NL (2016a): „Aktuálně o politické kriminalizaci docenta Konvičky“. Národní listy č. 15, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016aa): „Vláda krade se solárními barony. Rozhovor s Martinem Konvičkou a Mirkem Lidinským“. Národní listy č. 4, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016ab): „Zákaz azylu za porušení zákona a referendum za odmítnutí kvót“. Národní listy č. 12, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016b): „Brusel je nám na nic, chceme ochranu hranic! Drony a radary na ochranu ČR před migranty“. Národní listy č. 6, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016c): „Co se tutlá?“. Národní listy č. 7, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016d): „Docent Konvička účelově kriminalizován: důkazy obhajoby policii nezajímají“. Národní listy č. 9, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016e): „Emailové úniky usvědčily premiéra Sobotku ze lži o migračních kvótách“. Národní listy č. leden, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016f): „Fond Elišky Přemyslovny ctí ženy a také brání národní identitu“. Národní listy č. únor, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016g): „Hra o oběd v Londýně. Zachraňte Řecko před Islámským státem“. Národní listy č. únor, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016h): „Hrdá a bezpečná země (Program Úsvitu a Bloku proti islámu do krajských voleb)“. Národní listy č. 15, 6, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016i): „Költöová: Rituál Halal na Plzeňsku nechceme“. Národní listy č. 13, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016j): „Konvička je lídrem kandidátky ÚNK a BPI v Jižních Čechách. Rozhovor s Martinem Konvičkou a Mirkem Lidinským“. Národní listy č. 5, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016k): „Konvička má řešení, Sobotka mlží“. Národní listy č. 14, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016l): „Konvička: Ochrana hranic jako má Británie“. Národní listy č. 14, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016m): „Konvičkův Blok jde s Úsvitem do krajských a senátních voleb. Volby jsou referendem o kvótách a superkvótách“. Národní listy č. 14, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016n): „Konvičkův Blok proti islámu s Úsvitem do voleb proti imigraci“. Národní listy č. 15, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016o): „Marek Černoch na celoevropské demonstraci Pegidy v Drážďanech“. Národní listy č. 4, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016p): „Nejsme národem Švejků, jsme národem bojovníků“. Národní listy č. 15, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016q): „Proč kuřata v Nýřanech podřezávají podle islámského rituálu“. Národní listy č. 4, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016r): „Prvomájový průvod proti islamizaci (pozvánka)“. Národní listy č. 15, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016s): „Sociolog Hampl: Británie 2050 islámskou zemí“. Národní listy č. únor, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016t): „Sociolog Hampl: Zastavme buzeraci českých podnikatelů“. Národní listy č. 9, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016u): „Stop imigraci. Brusel je nám na nic, chceme ochranu hranic (pozvánka)“. Národní listy č. leden, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016v): „Úsvit a Blok jdou společně do krajských voleb. Rozhovor s Martinem Konvičkou a Mirkem Lidinským“. Národní listy č. 7, č. 10 a č. 12, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016w): „Úsvit s BPI: Referendum za odmítnutí kvót a za vystoupení z EU“. Národní listy č. 14, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016x): „Úsvit s Konvičkovým Blokem proti islámu do voleb. Rozhovor s Martinem Konvičkou a Mirkem Lidinským. Za zastavení imigrace, inkluze, daňovou konkurenci krajů“. Národní listy č. 14, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016y): „Úsvit s podporou Bloku kandiduje do krajských a senátních voleb společně. Rozhovor s docentem Konvičkou a válečným veteránem Lidinským“. Národní listy č. leden, 25. 4. 2016.

Redakce NL (2016z): „Úsvit s podporou Bloku spolu do voleb. Proč zrušili facebookové stránky Islám v České republice nechceme“. Národní listy č. únor, 25. 4. 2016.

Redakce NL; Kohout, Pavel (2016): „Pokud dlouhodobě špatně hospodaříme, ztratíme sílu se bránit“. Národní listy č. 15, 25. 4. 2016.

Redakce NL; Konvička, Martin (2016a): „Exkluzivně o Konvičkově obvinění: snaha o dehonestaci pana docenta muslimskou masokostní moučkou“. Národní listy č. 6, 25. 4. 2016.

Redakce NL; Konvička, Martin (2016b): „Je odmítání islámu rasistické?“. Národní listy č. 5, 25. 4. 2016.

Ricoeur, Paul (2000): Čas a vyprávění. Praha: Oikoymenh.

Sartori, Giovanni. (2005): Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Stavrakakis, Yannis (2004): „Antinomies of formalism: Laclau´s theory of populism and the lessons from religios in Greece.“ Journal of Political Ideologies 9(3): 253–267. https://doi.org/10.1080/1356931042000263519

Stockemer, Daniel (2016): „Structural Data on Immigration or Immigration Perceptions? What Accounts for the Electoral Success of the Radical Right in Europe?“ JCMS: Journal of Common Market Studies 54 (4): 999–1016. https://doi.org/10.1111/jcms.12341

Strauss, Leo (1995): Eseje o politické filosofii. Praha: Oikoymenh.

Svoboda, Martin (2016): „STOP imigraci, zelená národní hokejové hrdosti“. Národní listy č. 6, 25. 4. 2016.

Toepfer, Thomas (2016): „Vlastenectví - přežitek nebo budoucnost?“. Národní listy č. 6, 25. 4. 2016.

Tyneside (2016): „Tyneside s.r.o.“. On-line (http://www.tyneside.cz/), [ověřeno k 28. 7. 2016].

Úsvit (2016): „Úsvit - Národní koalice.“ On-line (http://www.usvitnarodnikoalice.cz/), [ověřeno k 28. 7. 2016].

Voegelin, Eric (2000): Nová věda o politice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Wodak, Ruth (2015): The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean. London and New York: Sage.

Ziai, Aram (2004): „The ambivalence of post-development: betweem reactionary populism and radical democracy.“ Third World Quarterly 25(6): 1045–1060. https://doi.org/10.1080/0143659042000256887

Metriky

0


1047

Views

432

PDF views

599

HTML views