Copyright (c) 2015 Lukáš Martinák

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Příčiny vojenského převratu: syntetizovaný kauzální model
Lukáš Martinák
Středoevropské politické studie Central European Political Studies Review  ročník: 18,  číslo: 1,  první strana: 31,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/CEPSR.2016.1.31