Hloušek, Vít a Kopeček, Lubomír. Záchrana státu? Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu – 1. Vydání. Brno: Barrister & Principal, 2012. 118 s. ISBN: 978-80-87474-59-4

Ladislav Mrklas

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Mrklas, L. (2012). Hloušek, Vít a Kopeček, Lubomír. Záchrana státu? Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu – 1. Vydání. Brno: Barrister & Principal, 2012. 118 s. ISBN: 978-80-87474-59-4. Středoevropské politické studie, 14(4), 603-606. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4601

Plný Text:

HTMLCopyright (c) 2012 Ladislav Mrklas

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.