Konstruktivní vyslovení nedůvěry jako nástroj k posílení pozice vlády vůči parlamentu

Miloš Brunclík

Abstrakt

The article seeks to analyze constructive vote of no-confidence in constitutions and political practice of a selected set of countries. The analysis is based on five key variables that help us understand and distinguish various versions of the constructive vote of no-confidence. This comparative analysis serves as a context in which a government bill intended to introduce a constructive vote of no-confidence to the constitution of the Czech Republic is assessed. The final part of this article discusses major strengths and weaknesses of the constructive vote of no-confidence.

Bibliografická citace

Brunclík, M. (2012). Konstruktivní vyslovení nedůvěry jako nástroj k posílení pozice vlády vůči parlamentu. Středoevropské politické studie, 14(4), 501-527. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4597

Klíčová slova

Constructive Vote of No-Confidence; Vote of Confidence; Parliamentary Regime;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Poznámka: elektronické zdroje byly ověřeny k 17. 11. 2012
Balík, S. - Havlík, V. a kol. (2011): Koaliční vládnutí ve Střední Evropě – základní východiska, in: S. Balík – V. Havlík a kol.: Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010), Brno, Mezinárodní politologický ústav.
Bartyzel, D. (2012). Tusk Wins Polish Confidence Vote After Pledge to Spur GDP, 12. říjen. Bloomberg, on-line (http://www.bloomberg.com/news/2012-10-11/tusk-confronts-call-for-early-vote-as-opposition-surges.html).
BBC (1998): Belgian government faces no-confidence vote, 28. duben, on-line (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/84611.stm).
Bergman, T. - Müller, C. W. - Strøm, K. - Blomgren, M. (2003): Democratic Deleagation and Accountability: Cross-national Patterns, in: K. Strøm – C. W. Müller – T. Bergman. (eds.): Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies, Oxford, Oxford University Press.
BTI - Bertelsesman Transformation Index (2006): Papua New Guinea, on-line (http://bti2006.bertelsmann-transformation-index.de/118.0.html?L=1).
Blahož, J. - Balaš, V. – Klíma, K. (2011): Srovnávací ústavní právo, 4. vydání. Praha, Wolters Kluwer.
Boduszyński, M. P. (2010): Regime Change in the Yugoslav Successor States: Divergent Paths toward a New Europe, Baltimore, The John Hopkins University Press.
Bravo, E.D. (2011): La Moción de censura, y el caso del gobierno Español presidido por Felipe González Márquez. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, vol. 1, no. 8, p. 140-158.
Brunclík, M. (2011): Rozpouštěcí právo v ČR v komparativní perspektivě, Acta Politologica, roč. 3, č. 2, s. 116– 144.
Cabada, L. (2005): Politický systém Slovinska, Praha, Slon.
Cabada, L. (2008): Slovinsko: Mezi tradicionalismem a postmodernou, in: L. Cabada a kol.: Nové demokracie střední a východní Evropy, Praha, Oeconomica.
Casert, R. (1998): No-Confidence Vote Fails in Belgium, Associate Press, 28.duben, on-line (http://www.apnewsarchive.com/1998/No-Confidence-Vote-Fails-in-Belgium/id-ebc2d8918009154e13b57d35e135f98f).
Čaloud, D. (2006): Volební systém a volební inženýrství: současný stav a možné změny, in D. Čaloud a kol: Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006, Brno, CDK.
Deszo, M. et al. (2010): Constitutional Law in Hungary, Wolters Kluwer.
El Imparcial (2009): Sólo dos mociones de censura y dos cuestiones de confianza desde 1978, on-line (http://www.elimparcial.es/nacional/espana-solo-ha-vivido-dos-mociones-de-censura-y-dos-cuestiones-de-confianza-desde-1978-41340.html).
Ghai, Y. (1990): Constitutional Reviews in Papua New Guinea and Solomon Islands, The Contemporary Politics, vol. 2, no. 2, p. 313-333.
Gow, J. – Carmichael, C. (2000): Slovenia and the Slovenes: A Small State and the New Europe, London, C. Hurst & Co.
Gunther, R. – Montero, J. R. (2009): The Politics of Spain, Cambridge, Cambridge University Press.
Hartman, P. (2012): Pokus o vyslovení nedůvěry vládě, Český rozhlas, 20. březen, online (http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/petr-hartman-pokus-o-vysloveni-neduvery-vlade--1034712).
Havlík, Vl. (2011): Česká republika, in: S. Balík – V. Havlík a kol.: Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010), Brno, Mezinárodní politologický ústav.
Havlík, Vr. (2011): Maďarsko, in: S. Balík – V. Havlík a kol.: Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010), Brno, Mezinárodní politologický ústav.
Israel National News (2010): No Confidence Motions Defeated, 13. prosinec, on-line (http://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/199869).
Jäckel, E. (2004): Německé století: historická bilance, Praha, Argo.
Jelínek, L. (2012): Konstruktivní nedůvěra, Neviditelný pes, 28. únor, on-line (http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-konstruktivni-neduvera-dqs-/p_politika.asp?c=A120227_181233_p_politika_wag).
Jeřábek, M. a kol. (2010): Srovnání politických systémů Německa a Rakouska: Institucionální a systémové ukotvení, Plzeň, Západočeská univerzita.
Just, P. (2009): Konstruktivní vyjádření nedůvěry: inspirace pro ČR, Parlament-vláda-samospráva. Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele, on-line (http://www.parlament-vlada.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=538).
Ketan, J. (2007): The Use and Abuse of Electoral Development Funds and their Impact on Electoral Politics and Governance in Papua New Guinea, CDI Policy Papers on Political Governance, no. 2, p. 1-65.
Klíma, M. (2009): Jak upravit ústavu a nezničit ji? Hospodářské noviny, 4. září.
Klokočka, V. (1996): Ústavní systémy evropských států, Praha, Linde.
Kretzmer, D. (2006): Experimenting with Constitutional Change: Direct Election of the Prime Minister in Israel, European Constitutional Law Review, vol. 2, p. 60–80.
Kubát, M. (2005): Demokracie v Polsku. Politický systém Polské republiky (1989-2005), Praha, Slon.
Kubát, M. (2008): Polsko: Politický a ústavní systém Třetí republiky, in: L. Cabada a kol.: Nové demokracie střední a východní Evropy, Praha, Oeconomica.
Kubát, M. (2009): Racionalizace parlamentního režimu: polské zkušenosti jako poučení nejen pro českou politiku, Politologický časopis, 2009, roč. 16, č. 2, s. 131-147.
Kysela, J. (2006): Česká republika mezi poloprezidentským a parlamentním režimem?, Politologická revue, roč. 12, č. 1, s. 5-28.
Kysela, J. (2008): Parlament a parlamentarismus, in: J. Syllová a kol.: Parlament České republiky, 2 podstatně přepracované vydání, Praha, Linde.
Landtag NRW. (nedat): Der Sturz Karl Arnolds - die Schlacht im falschen Saal, Landtag von Nordrhein-Westfalen, on-line (http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_II/II.1/OeA/60JAHRE/Sturz_Karl_Arnolds.jsp).
Lebeda, T. (2011): Volební systémy, in: M. Novák et al. Úvod do studia politiky, Praha, Slon.
Lijphart, A. (2004): Constitutional Design for Divided Societies, Journal of Democracy, vol. 15, no. 2, p. 96-109.
Lijphart, A. (2008): Thinking About Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice, Routledge, Oxon.
Loewenstein, K. (2000 [1959]): Verfasungslehre, Tübingen, Paul Siebeck, 4. Auflage, unveränd.
Marx, S. (2010): Franz Meyers (1908-2002), CDU-Politiker und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (1958-1966). Portal Rheinische Geschichte, on-line (http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/persoenlichkeiten/M/Seiten/FranzMeyers.aspx).
May, R. J. (2003): Disorderly Democracy: Political Turbulence and Institutional Reform in Papua New Guinea, Discussion Paper, State Society and Governance in Melanesia, p. 1-17. on-line (https://digitalcollections.anu.edu.au/handle/1885/41736).
Mlejnek, J. (2003a): Ústavní reformy – agenda pro příští roky? Revue Politika, č. 11/12, on-line (http://www.www.cdk.cz/rp/clanky/164/ustavni-reformy-agenda-pro-pristi-roky/).
Mlejnek, J. (2003b): Pravidla se mění, pružní komunisté zatím zůstávají, Revue Politika, č. 5, on-line (http://www.cdk.cz/rp/clanky/120/).
Mlejnek, J. (2009): Brzda, plyn, nebo deformátor? Maďarský smíšený volební systém a jeho dvacetileté působení na tvar maďarské politiky, Acta Politologica, roč. 1, č. 1, s. 1-28.
Müller, W. C. (2005): Die Relevanz von Institutionen für Koalitionstreue: Theoretische Überlegungen und Beobachtungen zur Bundesrepublik Deutschland, in: S. Ganghof – P. Manow (eds.): Mechanismen der Politik. Strategische Interaktion im deutschen Regierungssystem, Frankfurt am Main.
Nalu, M. (2011): Political upheaval in PNG – O’Neill elected as new prim minsiter, Pacific Scoop, 2.srpen, on-line (http://pacific.scoop.co.nz/2011/08/breaking-news-oneill-elected-as-pngs-new-prime-minister/).
Novák, M. (1996/7): Ještě jednou o vládní stabilitě. Tentokrát po volbách. Parlamentní zpravodaj, Vol. 3, No. 01–02.
Novák, M. a Lebeda, T. (eds.) (2004): Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. Dobrá Voda, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.
Novák, M. (2001): Jakou demokracii pro nové demokracie? Konsensuální model, efektivita a kulturně homogenní země, Brno, Mezinárodní politologický ústav.
O’Keeffee, A. (2012): Nothing new under the PNG sun, Lowy Institute for International Policy, on-line (http://www.lowyinterpreter.org/post/2012/03/12/Nothing-new-under-PNG-sun.aspx).
Ottolenghi, E. (2004): Choosing a Prime Minister: Executive–Legislative Relations in Israel in the 1990s, The Journal of Legislative Studies, vol. 10, no. 2/3, p. 263–277.
Pasquino, G. (1987): Party Government in Italy: Achievements and Prospects, in R. Wildenmann, (gen. ed.) The Future of Party Government. Volume 2: R.S. Katz (ed.): Party Governments: European and American Experiences, Berlin, Walter & Gruyter, Co.
Pečinka, B. (2005): Stojedničkové vládnutí pokračuje, Revue Politika, č. 5, on-line (http://www.cdk.cz/rp/clanky/261/stojednickove-vladnuti-pokracuje/).
Perottino, M. (2008): Prezident republiky ve Francii, in M. Novák a M. Brunclík (eds.) Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě, Praha, Dokořán.
Real-Dato, J. (2009): Intra-party conflict and cabinet dynamics in democratic Spain (1977-2008). Paper presented at the 5th ECPR General Conference. Potsdam, Germany, 10-12, September 2009, on-line (http://www.cdk.cz/rp/clanky/261/stojednickove-vladnuti-pokracuje/).
Reilly, B. (1999): Party Politics in Papua New Guinea: A Deviant Case?, Pacific Affairs, vol. 72, no. 2, p. 225-246.
Reilly, B. (2001): Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management, Cambridge, Cambridge University Press.
Reilly, B. (2002): Political Engineering and Party Politics in Papua New Guinea, Party Politics, vol. 8, no. 6, p. 701-718.
Reutter, W. (2006): Yet another Coup d’E´ tat in Germany? Schröder’s Vote of Confidence and Parliamentary Government in Germany, German Politics, vol. 15, no. 3, p. 302–317.
Rzeczpospolita (2007): Wotum nieufności dla rządu, Kaczmarek premierem? on-line (http://www.wnp.pl/wiadomosci/wotum-nieufnosci-dla-rzadu-kaczmarek-premierem,29715.html).
Salinas, C.E. (nedat.): La moción de censura constructive y su viabilidad en el sistema político español, on-line (http://www.tuobra.unam.mx/vistaObra.html?obra=2376#_ftn20).
Sanford, G. (2002): Democratic Government in Poland: Constitutional Politics Since 1989, New York, Palgrave Macmillan.
Sartori, G. (2001): Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků, Praha, Slon.
Schröder, V. (2010): Wahlen der Bundeskanzler und Konstruktive Misstrauensvoten, Wahlen in Deutschland, on-line (http://www.wahlen-in-deutschland.de/bBundeskanzler.htm).
Schwarzschild, L. (2010): Chronicle of a Downfall: Germany 1929-1939, London, I.B. Tauris & Co. Ltd.
Spiegel (2005): Misstrauensvotum gegen Brandt. Stasi-Karten lüften das letzte Geheimnis, Spiegel, 22.prosinec, on-line (http://www.spiegel.de/politik/deutschland/misstrauensvotum-gegen-brandt-stasi-karten-lueften-das-letzte-geheimnis-a-392036.html).
Standish, B. (2002): Papua New Guinea politics: Attempting to engineer the future, Developmnet Bulletin, vol. 60, p. 28-32.
Standish, B. (2010): Papua New Guinea’s elusive stability, on-line (http://www.eastasiaforum.org/2010/08/02/papua-new-guineas-elusive-stability/).
Strahalová, Š. (2008): Spolková republika Německo: koaliční proměny kancléřské demokracie, in: V. Dvořáková a kol.: Základní modely demokratických systémů, Praha, Oeconomica.
Svačinová, P. (2011): Polsko, in: S. Balík – V. Havlík a kol.: Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010), Brno, Mezinárodní politologický ústav.
Tanchev, E. (1993): Parliamentarism Rationalized, East European Constitutional Review, vol. 2, no. 1, p. 33-34.
Tsebelis, G. (1995): Veto Players and Law Production in Parliamentary Democracies, in: Döring, H. (ed.). Parliaments and majority Rule in Western Europe. New York: St. Martin’s Press.
Warszaw Voice (2012). Tusk Wins Vote of Confidence, 26. Říjen. Warsaw Voice Online, on-line (http://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/article.php/25472/article)
Winkler, H.A. – Sager, A. (2007): Germany: The Long Road West 1789-1933, Oxford, Oxford University Press.
de Winter, L. (1995): The Role of Parliament in Government Formation and Resignation, in: H. Döring, (ed.): Parliaments and Majority Rule in Western Europe, New York, St. Martin’s Press.
de Winter, L. – Dumont, P. (2003): Belgium: Delegation and Accountability under Partitocratic Rule, in: K. Strøm – C. W. Müller – T. Bergman. (eds.): Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies, Oxford, Oxford University Press.
Ynetnews (2010): Meretz submits no-confidence vote over hostility towards foreigners, Ynetnews, 22.12., on-line [http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4003165,00.html].

Dokumenty
Jednací řád parlamentu Belgie (2010): The Rules of Procedure of the Belgian House of Representatives. Belgian House of Representatives, on-line (www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/reglement/reglementE.pdf).
Jednací řád Knessetu (nedat.): Knesset: Knesset Rules of Procedure, on-line (http://www.knesset.gov.il/rules/eng/contents.htm).
Jednací řád parlamentu Maďarska (2008). on-line (http://www.parlament.hu/hazszabaly/resolution.htm).
Jednací řád parlamentu SRN (2003): Rules of Procedure of the Germanem Bundestag, The Administration of the Germanem Bundestag, on-line (http://legislationline.org/download/action/download/id/2179/file/Germany_Rules_Procedure_Parliament_2003.pdf).
Ústavy jednotlivých států.
Vláda (2010): Programové prohlášení Vlády České republiky. 4. srpen, on-line (http://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programova-prohlaseni-74856/).
Vládní návrh (2012): Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, Sněmovní tisk č. 668/0, on-line (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=668&CT1=0).
Vypořádání připomínkového řízení (2011): Vypořádání připomínkového řízení vůči návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, on-line (http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=RACK8LMFXPD7).
Copyright (c) 2012 Miloš Brunclík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.