Prorok, Vladimír – Lisa, Aleš: Teorie a praxe řešení politických konfliktů. Praha: Grada, 2011, 156 stran, ISBN: 978-80-247-3027-1.

Josef Smolík

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Smolík, J. (2011). Prorok, Vladimír – Lisa, Aleš: Teorie a praxe řešení politických konfliktů. Praha: Grada, 2011, 156 stran, ISBN: 978-80-247-3027-1.. Středoevropské politické studie, 13(2–3), 296-299. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4561

Plný Text:Copyright (c) 2011 Josef Smolík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.