Copyright (c) 2013 Radana Kubová, Markéta Pitrová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Cited-by

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Does the Corruption Perception Index for 129 Countries Converge Over Time?
Yu Sang mname Chang
SSRN Electronic Journal   rok: 2018  
https://doi.org/10.2139/ssrn.3098642

2. Third-Party Policymakers and the Limits of the Influence of Indicators
Melissa Lee, Aila M. Matanock
SSRN Electronic Journal   rok: 2018  
https://doi.org/10.2139/ssrn.3205699

3. The Relationship between Public Listing, Context, Multi-Nationality and Internal CSR
Chris Brewster, Salim Chahine, Marc Goergen, Geoffrey Wood
SSRN Electronic Journal   rok: 2017  
https://doi.org/10.2139/ssrn.3078601

4. The Role of Anti-Corruption Commissions in Changing Cultural Attitudes towards Corruption and the Rule of Law
Melissa Khemani
SSRN Electronic Journal  rok: 2009  
https://doi.org/10.2139/ssrn.1386496