Omyl, nebo úmysl? Analýza neplatných hlasů v olomouckém kraji

Aleš Kudrnáč, Jakub Lysek, Daniel Rejman

Abstrakt

This article deals with the phenomenon of invalid voting which has appeared in regional elections in the Olomouc region in the Czech Republic. First, contemporary theories of invalid voting are introduced. Second, the given hypotheses, which include both institutional and socio-economic factors that, according to the theories, contribute to higher levels of invalid voting, are tested. Statistical analysis such as linear regression is employed in the research. The dataset is comprised of municipalities (cases) in which regional elections were held. The results show that higher levels of invalid voting are associated with concurrent elections (elections to the regional assembly and elections to the upper house (the Senate) of the Czech Parliament) in those municipalities in which residents are older and less well-educated. If regional elections are held without concurring elections, socio-economic variables have a smaller effect on invalid voting. Therefore, the state authorities should consider a revision of respective electoral law and simplify the electoral process involved in concurrent elections.

Bibliografická citace

Kudrnáč, A., Lysek, J., & Rejman, D. (2014). Omyl, nebo úmysl? Analýza neplatných hlasů v olomouckém kraji. Středoevropské politické studie, 16(2–3), 213–236. doi:https://doi.org/10.5817/CEPSR.2014.23.214

Klíčová slova

Invalid Votes; Regional Elections; Senate Elections; Second Order Elections; Czech Elections; Voting Behaviour

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aldashev, Gani a Mastrobuoni Giovanni (2010): Invalid Ballots and Electoral Competition. Carlo Alberto Notebooks 5 (153), s. 5.

Carman, Christopher, James Mitchell a Robert Johns (2008): The unfortunate natural experiment in ballot design: The Scottish Parliamentary elections of 2007. Electoral Studies 27 (3), s. 442. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2008.02.006

CVVM (2011): Spokojenost se stavem v oblastech veřejného života, s. 3. (http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3893/f3/101171s_ps110707.pdf) [ověřeno k 7.8.2014]

CVVM(2013): Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života – leden 2013, s. 4. (http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6957/f3/ps130220.pdf) [ověřeno k 1.8.2014]

CVVM(2014): Postoje občanů k fungování demokracie v ČR– únor 2014, s. 4. (http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7190/f3/pd140305.pdf) [ověřeno k 16.8.2014]

CVVM(2014): Důležitost jednotlivých typů voleb očima veřejnosti – březen 2014, s. 2. (http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7216/f3/pv140418.pdf)[ověřeno k 1.8.2014]

Elections Canada (2012): Central Poll Supervisor´s Manual, s. 52. (http://www.elections.ca/res/pub/ecdocs/EC50355_e.pdf) [ověřeno k 22.10.2012]

Ennis, David a Gavin Weise (2011): Review and Analysis of the Draft Law on the Election of People’s Deputies of Ukraine. Washington D.C.: IFES

Freire, André (2003): Second Order Elections and Electoral Cycles in Democratic Portugal, 1975-2002. Working Papers, s. 3-34. On-line (http://www.ics.ul.pt/instituto/?), [ověřeno k 17. 11. 2012]

Garand, James C. a Power, Timothy J. (2007): Determinants of invalid voting in Latin America. Electoral Studies 26 (2), s. 432-444. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2006.11.001

Hill, Lisa a Sally Young (2009): Uncounted Votes: Informal Voting in the House of Representatives as a Marker of Political Exclusion in Australia. Australian Journal of Politics and History 55 (1), s. 64-79.

Hnutí za přímou demokracii (2012): Hnutí za přímou demokracii vyzývá občany k účasti v nadcházejících volbách. (http://www.hzpd.cz/hzpd-vyzyva-obcany-k-ucasti-v-nadchazejicich-volbach), [ověřeno k. 2.10.2012]

IDEA (2013a): EU Parliament – Invalid votes. (http://www.idea.int/uid/fieldview.cfm?field=106&region=50), [ověřeno k 24.11.2012]

IDEA (2013b): Parliamentary- Invalid votes. (http://www.idea.int/uid/fieldview.cfm?field=82&region=50), [ověřeno k 24.11. 2012]

Jacobson, Christine (2012): „Against All:“ Protest Voting in Post-Soviet Kyrgyzstan. Vestnik. The Journal of Russian and Asian Studies 6 (11), s. 51-69.

Lebeda, Tomáš a Linek, Lukáš (2006) : „Voliči a volby 2006.“ Praha: Sociologický ústav AV.

Lidovky.cz: Nepříjemný jev: volby přinesly velký počet neplatných hlasů. Lidovky.cz, 14.10. 2012, (http://www.lidovky.cz/volby-v-libereckem-kraji-provazel-vysoky-pocet-neplatnych-hlasu-phm-/zpravy-domov.aspx?c=A121014_175056_ln_domov_kim), [ověřeno k 14.8.. 2014]

McAllister, Ian a Stephen White (2008): "Voting "against all" in Post-communist Russia." Journal of Europe-Asia Studies 60 (1), s. 67-87. https://doi.org/10.1080/09668130701760349

Mott, Rodney L.(1926) : „Invalid Ballots Under the Hare System of Proportional Representation.“ The American Political Science Review 20 (4), s. 874-882. https://doi.org/10.2307/1945436

National Legal Internet Portal of the Republic of Belarus (2012): Early voting starts in Belarus. (http://law.by/main.aspx?guid=90743), [ověřeno k 23.11. 2012]

Norris, Pippa (1997): Nomination: Second-order elections revisited. European Journal of Political Research 31 (1), s. 109-124. https://doi.org/10.1111/1475-6765.00308

Novinky.cz: Počet neplatných hlasů prudce vzrostl, může to být hromadný protest. Novinky.cz, 14.10.2012, (http://www.novinky.cz/domaci/281509-pocet-neplatnych-hlasu-prudce-vzrostl-muze-to-byt-hromadny-protest.html), [ověřeno k 4. 2. 2013]

Oelbermann, Kai-Friederike, Antonio Kolomares a Friedrich Pukelsheim (2010): The 2009 European Parliament Elections : From Votes to Seats in 27 Ways. European Electoral Studies 5 (1), s. 148-182.

Reif, Karlheinz (1984): National Electoral Cycles and European Elections 1979 and 1984. Electoral Studies 3 (3), s. 244-255. https://doi.org/10.1016/0261-3794(84)90005-2

Reif, Karlheinz a Hermann Schmitt (1980): National Elections – A Conceptual Framework For the Analysis of European Elections Results. European Journal of Political Research 8 (3), s. 3-44.
https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1980.tb00737.x

Sociologický datový archív, on-line zdroj (http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ )

STEM (2012): Trend k negativnímu hodnocení vývoje v naší zemi nemá od listopadu 1989 historické obdoby, 14.12.2012. (http://www.stem.cz/clanek/2652 ) [ověřeno k 18.4.2014]

Šaradín, Pavel (2008): Teorie voleb druhého řádu a možnosti jejich aplikace v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Uggla, Fredrik (2008): Incompetence, Alienation, or Calculation? : Explaining Levels of Invalid Ballots and Extra-Parliamentary Votes. Comparative politics studies 41 (8), s. 1141-1164. https://doi.org/10.1177/0010414007301702

Volby.cz, volební server Českého statistického úřadu, on-line zdroj (http://volby.cz/)

Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (Zákon č. 247/1995 Sb. § 70 odst. 1), (http://www.nssoud.cz/zakony/247_1995.pdf), [ověřeno k 4.2.13]

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů (Zákon č. 130/2000 Sb.), (http://zakony-online.cz/?s188&q188=all), [ověřeno k 22.10.12]

https://doi.org/10.5817/CEPSR.2014.23.214


Copyright (c) 2014 Aleš Kudrnáč, Jakub Lysek, Daniel Rejman

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.