Energetická vs. environmentálna bezpečnosť: Prípad ropovodu Bratislava–Schwechat

Zuzana Lorenčíková, Matúš Mišík

Abstrakt

The paper analyses the development of the Bratislava–Schwechat Pipeline, which is supposed to connect the Slovak and Austrian oil pipeline networks. The research question asks why the project is being developed without taking into account arguments concerning environmental security even though rather significant environmental opposition to the pipeline has arisen. While the proponents of the project stress mainly its importance for the fostering of Slovak energy security, its opponents claim that the pipeline will endanger the current level of environmental security, since it presents a risk to Slovak fresh water reservoirs. In line with the theoretical approach, the paper argues that the conflict between these two types of security is positively skewed towards energy security, because its proponents are able to support their argumentation with concrete evidence. Moreover, advantages from improvements in energy security are visible in the short-term. On the other hand, the possible future negative environmental impacts of the pipeline are not so easy to assess (or quantify) and are of a long-term nature. The analysis also shows that due to the lack of activity of the Slovak Ministry of the Environment, a non-governmental organization Nie ropovodu (No to the pipeline) has become the main proponent of environmental security through the preparation phase of the project.

Bibliografická citace

Lorenčíková, Z., & Mišík, M. (2014). Energetická vs. environmentálna bezpečnosť: Prípad ropovodu Bratislava–Schwechat. Středoevropské politické studie, 16(4), 326–344. doi:https://doi.org/10.5817/CEPSR.2014.4.326

Klíčová slova

Energy Security; Environmental Security; Bratislava–Schwechat Pipeline; Oil; Slovakia; Austria

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Baldwin, D.A. (1995): „Security Studies and the End of the Cold War.“ World Politics 48(1): 117–141. https://doi.org/10.1353/wp.1995.0001

Bang, G. (2010): „Energy security and Climate change concerns: Triggers for energy policy change in the United States? Energy Policy.“ 38(4): 1645–1653. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.01.045

Bazilian, M., Hobbs, B.F., Blyth, W., MacGill, I. a Howells, M. (2011): „Interaction between energy security and climate change: A focus on developing countries.“ Energy Policy 39(6): 3750–3756. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.04.003

Bazilian, M., Outhred, H. Miller, A. a Kimble, M. (2010): „Opinion: An energy policy approach to climate change.“ Energy for Sustainable Development 14(4): 253–255. https://doi.org/10.1016/j.esd.2010.07.007

Brown, S.P.A. a Huntington, H.G. (2008): „Energy security and climate change protection: Complementarity or tradeoff?“ Energy Policy 36(9): 3510–3513. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2008.05.027

Buzan. B. (1991): People, States and Fear, An Agenda for International Security Studies in the Post-cold War Era. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

BVS (2012): Youtube: II. vodárenský zdroj Podunajské Biskupice. [cit. 15. 08. 2014], dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=t5Uxkxsj6pw.

Duleba, A. (2009): Poučenia z plynovej krízy v januári 2009, Bratislava, VC SFPA [cit. 15. 08. 2014], dostupné na: www.sfpa.sk/dokumenty/publikacie/281.

Elkind, J. (2010): Energy Security: Call for Broader Agenda, in Energy Security, Economics, Politics, Strategies and Implications. Washington DC: Brooking Institutions Press.

Energia (2011): Do hĺbky: Ropovod Bratislava–Schwechat. [cit. 15. 08. 2014], dostupné na: http://www.energia.sk/tema/ropa-a-ropne-paliva/do-hlbky-ropovod-Bratislava–Schwechat /4019/.

Escribano, G. a García-Verdugo, J. (2012): „Energy security, energy corridors and the geopolitical context. A conceptual approach.“ In: Quemada, J.M.M.Q., García-Verdugo, J. a Escribano, G. (eds.), Energy Security for the EU in the 21st Centrury: Markets, geopolitics and corridors. London: Routledge, 26–36.

Euractiv (2011): „Pri ropovodných prepojeniach ide o rôzne záujmy.“ [cit. 15. 08. 2014], dostupné na: http://www.euractiv.sk/energetika/clanok/pri-ropovodnych-prepojeniach-ide-o-rozne-zaujmy-017488

Feagin, J.R., Orum, A.M. a Sjoberg, G. (1991): A Case for the Case Study. The University of North Carolia Press Books.

Gaan, N. (2004): Environmental Security: Concept and Dimensions. Delhi: Kalpaz Publication.

Gavora, P. (2006): Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava: Regent.

Hedenus, F., Azar, C., a Johansson, D. J. A. (2010): „Energy security policies in EU-25. The expected cost of oil supply disruptions.“ Energy Policy 38(3): 1241–1250. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.01.030

IES (2011): What is Environmental Security? Institute for Environmental Security: Hague. [cit. 15. 08. 2014], dostupné na: http://www.envirosecurity.org/activities/What_is_ Environmental_Security.pdf.

Info (2014): „INFO.SK: Ministerstvo hospodárstva neustúpi, plánu ropovodu sa nevzdá.“ [cit. 15. 08. 2014], dostupné na: http://www.info.sk/sprava/32935/ministerstvo-hospodarstva-neustupi-planu-ropovodu-sa-nevzda.

Maltby, T. (2013): „European Union energy policy integration: A case of European Commission policy ntrepreneurship and increasing supranationalism.“ Energy Policy 55: 435–444. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.12.031

Mišík, M. (2012): „Východné rozšírenie a politika EÚ v oblasti energetiky: smerom ku spoločnej európskej energetickej politike?“ Středoevropské politické studie 13(4): 573–602.

Mišík, M. (2013): Energetická politika v rozšírenej Európskej únii. Roly a preferencie Českej republiky, Poľska a Slovenska. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.

Myers, N (2004): „Environmental Security: What ́s New and Different?“ [cit. 15. 08. 2014], dostupné na: http://www.envirosecurity.org/conference/working/newanddifferent.pdf.

MŽP SR (1993): Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky. [cit. 15. 08. 2014], dostupné na: http://www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/strategia-zasady-priority-statnej-environmentalnej-politiky.html

MŽP SR (2005): Záverečné stanovisko číslo 2555/04-1.6/ml vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. [cit. 15. 08. 2014], dostupné na: http://www.enviroportal.sk/eia/dokument/1253

Özcan, S. (2013): „Securization of Energy through the Lenses of Copenhagen School.“ West East Journal of Social Sciences 2(2): 57–72.

Pascual, C. a Elkind, J. (2010): Energy Security, Economics, Politics, Strategies and Implications. Washington DC: Brooking Institutions Press.

Pointvogl, A. (2009): „Perceptions, realities, concession –What is driving the integration of European union policies?“ Energy Policy 37(10): 5704–5716. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.08.035

Pollak, J., Schubert, S.R. a Slominski, P. (2010): Die Energiepolitik der EU. Wien: facultas.wuv.

Pravda (2009): „Slovensko má v rukách všetkych akcie Transpetrolu.“ [cit. 15. 08. 2014], dostupné na: http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/190692-slovensko-ma-v-rukach-vsetky-akcie-transpetrolu/.

Shaffer, B. (2009): Energy Politics. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

SITA (2014): „Nový ropovod pôjde cez Bratislavu.“ [cit. 15. 08. 2014], dostupné na: http://venergetike.sk/aktuality/clanok/1084-novy-ropovod-pojde-cez-bratislavu/

SME (2011): „Nový ropovod má viac než desať trás.“ [cit. 15. 08. 2014], dostupné na: http://ekonomika.sme.sk/c/5984148/novy-ropovod-ma-viac-nez-desat-moznych-tras.html

Souleimanov, E. (2011): „Vymezení pojmu energetická bezpečnost.“ In: Souleimanov, E. (ed.), Energetická bezpečnost. Plzeň: Aleš Čeněk.

Tichý, L. a Binhack, P. (2012): „Česká debata o vnější dimenzi energetické bezpečnosti a národní zájem.“ Středoevropské politické studie 14(1): 90–128.

Transpetrol (2014): Akcionárska štruktúra a orgány spoločnosti. [cit. 15. 08. 2014], dostupné na: http://www.transpetrol.sk/akcionarska-struktura-a-organy-spolocnosti/.

Trend (2014): „Slovnaftu sa ropovod do Rakúska nepáči.“ [cit. 15. 08. 2014], dostupné na: http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/slovnaftu-sa-ropovod-do-rakuska-nepaci.html.

Trombetta, M.J. (2009): „Environmental Security and Climate Change: Analysing the Discourse.“ Cambridge Review of International Affairs 21(4): 585–602. https://doi.org/10.1080/09557570802452920

Vláda SR (2010): Občianska zodpovednosť a spolupráca. Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie 2010-2014. [cit. 15. 08. 2014], dostupné na: http://www.vlada.gov.sk/data/files/18_programove-vyhlasenie-2010.pdf.

Vláda SR (2013): Informácia o projekte ropovodného prepojenia Bratislava–Schwechat - posúdenie strategického charakteru a realizovateľnosti prepojenia ropovodu Družba s rafinériou Schwechat. [cit. 15. 08. 2014], dostupné na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21963.

Waisová, Š. (2004): „Od národní bezpečnosti k medzinárodní bezpečnosti. Kodaňská škola na křižovatce strukturálniho realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu.“ Mezinárodní vztahy 39(3):
66–86.

Waisová, Š. (2008): (ed.): Evropská energetická bezpečnost. Plzeň: Aleš Čeňek.

Wood, S. (2010): „Europe's Energy Politics.“ Journal of Contemporary European Studies 18(3): 307–22. https://doi.org/10.1080/14782804.2010.507916

https://doi.org/10.5817/CEPSR.2014.4.326


Copyright (c) 2014 Zuzana Lorenčíková, Matúš Mišík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.