Energetická politika ČR v rozhodování politických stran: agregace a artikulace zájmů z hlediska jejich intenzity a konzistence

Filip Černoch, Veronika Zapletalová, Tomáš Vlček

Abstrakt

The article analyses how the standpoints of political parties on energy related issues are formed. The effect of the process of forming these standpoints on energy policy in general in the Czech Republic, the divergence among ideologies (coming out not only from the election programs), and other factors, as well as the parties’ ideological continuity in time are particularly emphasized. The analysis comes to the conclusion that energy related issues are important for each political party but not crucial. In addition, it is concluded that parties are internally consistent, their standpoints are based on ideology, and they are all rather constructive in policy formulation. An interesting conclusion is also the fact that energy policy in the Czech Republic is generally highly personalized, thus strongly influenced by particular individuals.

Bibliografická citace

Černoch, F., Zapletalová, V., & Vlček, T. (2010). Energetická politika ČR v rozhodování politických stran: agregace a artikulace zájmů z hlediska jejich intenzity a konzistence. Středoevropské politické studie, 12(4), 255-284. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4483

Klíčová slova

Czech Republic; Decision Making Process; Elections; Energy Policy, Energy Security; Interests; Political Parties;

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

České předsednictví v Radě EU (2009): Pracovní program českého předsednictví – Evropa bez bariér, on-line text .
ČEZ (2009a): Výroční zpráva Skupiny ČEZ za rok 2008, on-line text .
ČEZ (2009b): ČEZ zahájil veřejnou zakázku na dodavatele jaderných bloků, on-line text .
ČEZ (2010a): Strategie a aktivity ČEZ v oblasti uhelné energetiky, on-line text .
ČEZ (2010b): Struktura akcionářů, on-line text .
ČSSD (2002): Volební program ČSSD 2002, on-line text .
ČSSD (2006): Volební program ČSSD pro volby 2006 – Jistoty a prosperita, on-line text .
ČSSD (2007): Topolánkova vláda tápe v energetické politice, on-line text .
ČSSD (2009a): ČSSD vyzývá vládu k urychlenému řešení energetické bezpečnosti ČR, on-line text .
ČSSD (2009b): Jistota – program pro rok 2009, on-line text .
ČSSD (2009c): Sociální demokraté poděkovali premiéru Janu Fischerovi za jeho práci v rámci českého předsednictví, on-line text .
ČSSD (2009d): Stanovisko ČSSD k dosavadnímu průběhu českého předsednictví Radě ministrů EU, on-line text .
ČSSD (2010a): Těžební limity vyžadují referendum, výsledek budeme respektovat, on-line text .
ČSSD (2010b): Velký volební program ČSSD pro volby 2010 – Program změny a naděje, on-line text .
ČT24 (2009a): Bursík hrozí odchodem z koalice, poslanci mu neschválili novelu, ČT24, 18. 02. 2009, on-line text .
ČT24 (2009b): Otázky Václava Moravce, ČT24, 08. 11. 2009, on-line text .
ČT24 (2010a): ODS: Zvolíte-li nás, budeme za 7 let hospodařit bez rozpočtového schodku, ČT24, 07. 04. 2010, on-line text .
ČT24 (2010b): Otázky Václava Moravce, ČT24, 11. 04. 2010, on-line text .
ČTK (2007): ČSSD několik hodin kritizovala vládu za program i přeběhlíky, ČTK, 19. 01. 2007, on-line text .
Děti Země (Nedatováno): Ropák: anketa o antiekologický čin – Výsledky ankety, on-line text .
Dobrovolná, E. – Havlík, V. – Kvasnička, M. – Petr, T. (2008): Energetická politika České republiky – otázka prosaditelnosti, Brno, Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, on-line text .
Evropská komise (2006): Národní alokační plán České republiky 2008 až 2012, Brusel, Úřad pro publikace EU, 30. 11. 2006, on-line text .
Faltýnek, V. (2008): Bursík: Česko pomohlo vyjednat klimaticko-energetický balíček, Rádio Praha – Český rozhlas 7, 15. 12. 2008, on-line text .
Finanční noviny (2010): Fischer: Energetická bezpečnost je srovnatelná s obranyschopností, Finanční noviny, 16. 03. 2010, on-line text .
Havlingerová, J. (2010): ODS chce rušit tři ministerstva a nehodlá zvyšovat daně, E15.cz, 07. 04. 2010, on-line text .
Hlinomaz, P. (2009): Ovlivňuje ČEZ politiky nebo naopak?, Hospodářské noviny, 13. 08. 2009, on-line text .
Hospodářské noviny (2004): Vláda schválila energetickou koncepci se změnami v těžbě uhlí, Hospodářské noviny, 10. 03. 2004, on-line text .
Hospodářské noviny (2010): Kalousek: Podniky z energetiky koalice privatizovat nebude, Hospodářské noviny, 04. 07. 2010, on-line text .
KDU-ČSL (2002): Dáme věci do pořádku. Rovné šance pro každého, programové prohlášení Koalice, on-line text .
KDU-ČSL (2009): Volební program pro volby do Evropského parlamentu 2009–2014, on-line text .
KDU-ČSL (2010): KDU-ČSL Volební program 2010–2014 – to lepší v nás, on-line text .
Klaus, V. (2010): Prezident vetoval novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, 14. 04. 2010, on-line text .
Krpec, O. (2009): Národní zájmy v moderní demokracii – Česká republika, Brno, Mezinárodní politologický ústav.
KSČM (2004): Zpráva o základních přístupech KSČM v oblasti energetické politiky, on-line text .
KSČM (2006): Program KSČM do Poslanecké sněmovny PČR 2006, on-line text .
KSČM (2009): Otevřený volební program KSČM pro volby do Evropského parlamentu 2009, on-line text .
KSČM (2010a): Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010, on-line text .
KSČM (2010b): Stanovisko k prolomení limitů těžby uhlí v Ústeckém kraji, 17. 04. 2010, on-line text .
Lang, P. – Nosko, A. – Schneider, J. (2009): Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce, on-line text .
Lidové noviny (2007): EU má prý dohodu o energiích. Češi o ní neví, Lidové noviny, 08. 03. 2007, on-line text .
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (2004): Státní energetická koncepce České republiky (schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března 2004), on-line text .
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (2010a): Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky – únor 2010, on-line text .
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (2010b): Působnost ministerstva, on-line text .
Ministerstvo životního prostředí (2010): Historie a poslání MŽP, on-line text .
ODS (2002): Volební desatero – Volební program pro volby do Poslanecké sněmovny 2002, on-line text .
ODS (2004): Volební program ODS pro volby do Evropského parlamentu „Stejné šance pro všechny“, on-line text .
ODS (2006): Podrobný volební program ODS pro volby 2006 – Společně pro lepší život, on-line text .
ODS (2009a): České předsednictví Evropské unii končí úspěšně, on-line text .
ODS (2009b): Volební program ODS pro volby do Evropského parlamentu 2009, on-line text .
ODS (2010): Podrobný volební program ODS pro volby 2010 – Řešení, která pomáhají, on-line text .
Opálka, M. (2006): Není již přeřímanováno?, on-line text .
Petržílek, P. (2009): Říman se svým návrhem energetické koncepce ujel do minulého století, Petrzilek.blog.iDNES.cz, 03. 02. 2009, on-line text .
Poncarová, J. (2009): Emisní povolenky pro ČEZ zadarmo?, Nazeleno.cz, 26. 06. 2009, on-line text .
Rada EU (2008): Společný program Francie, České republiky a Švédska, on-line text .
Rafaelová, L. (2009): Stát chce dostavbu Temelína ovlivnit speciálním zákonem, Český rozhlas – Rádio Česko, 13. 11. 2009, on-line text .
Shabu, M. (2009): ODS chce mít samostatné ministerstvo energetiky, Aktuálně.cz a Euro.cz, 05. 10. 2009, on-line text .
Strmiska, M. (2007): The Czech Party System: A Few Observations on the Properties and Working Logic of the Czech Party Arrangement, in: V. Hloušek – R. Chytilek (eds): Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, pp. 107-116.
SZ (2006): Volební program Strany zelených "Kvalita života" pro volby do Poslanecké sněmovny 2006, on-line text .
SZ (2008): Předsednictví České republiky v Radě EU: Zelený pohled, on-line text .
SZ (2009): Program Strany zelených pro volby do Evropského parlamentu „Zelená cesta z krize“, on-line text .
SZ (2010a): Martin Bursík k novele zákona o podmínkách obchodování s emisními povolenkami, Vystoupení poslance Martina Bursíka při projednávání vládní novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a zákona o ochraně ovzduší v Poslanecké sněmovně dne 10. 03. 2010, on-line text .
SZ (2010b): Program Strany zelených pro volby do Poslanecké sněmovny 2010, on-line text .
Ševela, V. (2010): Další přihrávka pro ČEZ: v hlavní roli Václav Klaus, Týden.cz, 19. 04. 2010, on-line text .
Štiková, R. (2007): Modely politického cyklu a jejich testování na podmínkách ČR, IES Working Paper 18/2007, on-line text .
Šuta, M. (2006): Ministr Říman (ODS) chce škodit klimatu výrazně více, Britské listy, 23. 10. 2006, on-line text .
Tvarůžek, L. (2009): Zelení jsou pro privatizaci ČEZu. Nezavrhují ani jadernou energii, Hospodářské noviny, 25. 08. 2009, on-line text .
Tvarůžková, L. (2008): Ransdorf, nový spojenec ČEZ, Hospodářské noviny, 27. 03. 2008, on-line text .
Vláda ČR (1991): Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 1991 č. 444 ke zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi, on-line text .
Vláda ČR (2006): Programové prohlášení vlády 2006, on-line text .

Uvedené elektronické zdroje byly ověřeny ke dni 10. 11. 2010.
Copyright (c) 2010 Filip Černoch, Veronika Zapletalová, Tomáš Vlček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.