Balík, Stanislav: Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada Publishing, 2009, 250 stran, ISBN: 978-80-247-2908-4.

Ondřej Kopa

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Kopa, O. (2010). Balík, Stanislav: Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada Publishing, 2009, 250 stran, ISBN: 978-80-247-2908-4.. Středoevropské politické studie, 12(2–3), 215-218. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4480

Plný Text:
Copyright (c) 2010 Ondřej Kopa

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.