Problematika vzájemné závislosti v energetických vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací a působení Evropské unie

Lukáš Tichý

Abstrakt

The article deals with the theory of interdependence and its application to energy relations between the Czech Republic and Russia to explain why the existing framework of energy relations can determine Russian energy policy towards the Czech Republic and which policy decisions of Russia may represent a threat to Czech energy security. The text argues that the problem lies in the fact of asymmetrical interdependence, which is a source of power of Russia and has resulted in sensitivity and vulnerability of the Czech Republic’s energy security. The paper also examines how the European Union as a whole can contribute to a change of the framework for energy relations between the Czech Republic and Russia, and thus to a partial reduction of sensitivity and vulnerability of the Czech Republic, as well as Russian ability to influence its energy security.

Bibliografická citace

Tichý, L. (2010). Problematika vzájemné závislosti v energetických vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací a působení Evropské unie. Středoevropské politické studie, 12(2–3), 159-182. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4476

Klíčová slova

Czech Republic; Energy Security; European Union; Interdependence; Natural Gas; Oil; Russian Federation;

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aalto, P. (2008): The EU-Russian Energy Dialogue: Europe’s Future Energy Security, Ashgate, University of Tampere.
Baghad, G. (2006): Europe’s Energy Security: Challenges and Opportunities, International Affairs, Vol. LXXXII, No. 5, pp. 961-975.
Browning, Ch. (2008): Reassessing Putin’s Project Reflections on IR Theory and the West, Problems of Post-Communism, Vol. LV, No. 5, pp. 5-9.
Burchill, S. – Linklater, A. (2001, eds): Theories of International Relations, New York, Palgrave Macmillan.
Buzan, B. – Waever, O. – de Wilde, J. (2005): Bezpečnost – Nový rámec pro analýzu, Brno, Barrister & Principal.
Dančák, B. – Závěšický, J. (2007): Energetická bezpečnost a zájmy České republiky, Brno, MU.
Grošelj, K. (2009): Energy Security in EU-Russia Partnership, Politics in Central Europe, Vol. V, No. 1, pp. 5-19.
Haghighi, S. (2007): Energy Security: The External Legal Relations of the European Union with Major Oil-and Gas-Supplying Countries, Oxford, Hart Publishing.
Hodač, J. – Strejček, P. (2008): Politika Ruské federace v postsovětském prostoru a střední Evropě, Brno, MU.
Hynek, N. – Střítecký, V. (2010): Energetická bezpečnost podle českých atlantistů, in: P. Drulák – V. Střítecký (eds): Hledání českých zájmů. Mezinárodní bezpečnost, Praha, ÚMV.
Johnson, D. (2005): EU-Russian Energy Links: A Marriage of Convenience?, Government and Opposition, Vol. XL, No. 2, pp. 256-277.
Keohane, O. R. – Nye, J. (2001): Power and Interdependence, New York, Addison Wesley Longman.
Kořan, M. (2008): Jednopřípadová studie, in: P. Drulák (ed.): Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích, Praha, ÚMV.
Kovačovská, L. (2007): European Union’s Energy (In)security: Dependence on Russia, Defence & Strategy, Vol. VII, No. 2, pp. 5-21.
Kratochvíl, P. – Drulák, P. (2009, eds): Encyklopedie mezinárodních vztahů, Praha, Portál.
Kratochvíl, P. – Kuchyňková, P. (2009): Between the Return to Europe and the Eastern Enticement: Czech Relations to Russia, in: G. Fóti – Z. Ludvig (eds): EU–Russian Relations and the Eastern Partnership. Central-East European Member-State Interests and Positions, Series East European Studies, Budapest, Institute for World Economics Hungarian Academy of Science, pp. 61-85.
Leal-Arcas, R. (2009): The EU and Russia as Energy Trading Partners: Friends or Foes?, European Foreign Affairs Review, Vol. XIV, No. 2, pp. 337-366.
Litera, B. – Hirman, K. – Makyta, B. – Vykoukal, J. – Wanner, J. (2006): Energie pro Evropu. Energetická spolupráce Ruska a zemí postsovětského prostoru s Evropskou unií, Praha, Eurolex Bohemia.
Loužek, M. (2009, ed.): Energetická politika, č. 76, Praha, CEP.
Macháček, J. (2009): Poprask na ropné laguně, Respekt, č. 36, s. 25-27.
Málek, T. (2008): Pohled Ruské federace na energetickou politiku, in: V. Prorok (ed.): Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti, Praha, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha.
Mankoff, J. (2009): Eurasian Energy Security, New York, The Council of Foreign Relations.
Monaghan, A. (2006): Dilemma energetičeskoj bezopasnosti, Carnegie Endownment for International Peace, Pro et Contra, Tom 10, pp. 16-32.
Neuman, W. L. (2003): Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Boston, Pearson Education.
Nye, J. jr. (2007): Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History, Longman.
Orban, A. (2008): Power, Energy and the New Russian Imperialism, Westport, Praeger Security International.
Paillard, Ch.-A. (2010): Rethinking Russia: Russia and Europe’s Mutual Energy Dependence, Journal of International Affairs, Vol. LXIII, No. 2, pp. 65-84.
Petrovic, J. – Orttung, R. W. – Wenger, A. (2009): Russian Energy Power and Foreign Relations: Implications for Conflict and Cooperation, London, Routledge.
Proedrou, F. (2007): The EU-Russia Energy Approach under the Prism of Interdependence, European Security, Vol. XVI, No. 3-4, pp. 329-355.
Schneider, J. (2006): Energetická bezpečnost z české perspektivy, Zahraniční politika, roč. X, č. 1, s. 19-20.
Tichý, L. (2009): Energetická bezpečnost České republiky a (energetické) vztahy s Ruskou federací, in: M. Kořan (ed.): Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu, Praha, ÚMV.
Tichý, L. (2009a): Význam jižního Kavkazu pro energetickou politiku EU, Mezinárodní politika, roč. XXXIII, č. 4, s. 12-15.
Vošta, M. – Bič, J. – Stuchlík, J. (2008, eds): Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a ČR, Praha, Professional Publishing.
Waltz, K. N. (1979): Theory of International Politics, New York, Columbia University Press.
Wendt, A. (1999): Social Theory of International Politics, Cambridge, Cambridge University Press.
Yergin, D. (2006): Ensuring Energy Security, Foreign Affairs, Vol. LXXXV, No. 2, pp. 70-82.
Youngs, R. (2009): Energy Security: Europe’s New Foreign Policy Challenge, London, Routledge Taylor & Francis Group.
Zaplatílek, J. (2007): Zásobování České republiky ropou, Pro-Energy Magazín, roč. I, č. 2, s. 68-71.

Prameny a elektronické zdroje
Beroun, V. (2009): Energetika v Lisabonské smlouvě: Čekají nás výrazné změny?, Newsletter Evropský program 12/2009, on-line text: .
Bezpečnostní strategie České republiky, 2003, on-line text: .
Energetičeskaja strategija Rossiji na period do 2020 goda, Utverždena rasporiaženijem Pravitel’stva Rossijskoj Federaciji 28 avgusta 2003.
Energetičeskaja strategija Rossiji na period do 2030 goda, Utverždena rasporiaženijem Pravitel’stva Rossijskoj Federaciji 27 avgusta 2008.
Hermann, M. (2007): Energetický mix ČR – fakta a priority, on-line text: .
Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, 9. 5. 2008, on-line text: .
Kupchinsky, R. (2009): Energy and the Russian National Security Strategy, Eurasia Daily Monitor, Vol. VI, No. 95, on-line text: .
Larsson, R. (2006): Russia’s Energy Policy: Security Dimensions and Russia’s Reliability as an Energy Supplier, Stockholm, FOI Swedish Defence Research Agency, on-line text: .
Milov, V. (2006): The Use of Energy as a Political Tool, The EU-Russia Review No. 1, on-line text: .
Milov, V. (2008): Russia and the West: The Energy Factor, IFRI & CSIS, on-line text: .
Pačesova Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu: Verze k oponentuře, 30. 9. 2008, on-line text: .
Palonkorpi, M. (2006): Energy Security and the Regional Security Complex Theory, Helsinki, Aleksanteri Institute/University of Helsinki, on-line text: .
Petersen A. (2009): The Molotov-Ribbentrop Pipeline. Germany is aiding Russia’s run around Central Europe, The Wall Street Journal, 9 November 2009, on-line text: .
Ročenka Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, 2007, on-line text: .
Romanova, T. (2008): The EU-Russian Energy Dialogue: What Causes Limited Progress?, Paper presented at the annual meeting of the ISA’s 50th Annual Convention “Exploring the Past, Anticipating the Future”, New York Marriott Marquis, on-line text: .
Skurbaty, T. (2007): Understanding the EU-Russia Energy Relations: Conflictual Issues of the ED and the ECT, Lund University, Department of Political Science, on-line text: .
Státní energetická koncepce České republiky, říjen 2009, on-line text: .
Termini, V. (2009): Energy and European Institutions, in: S. Micossi – G. L. Tosato (eds): The European Union in the 21st Century. Perspectives from the Lisbon Treaty, Brussels, Centre for European Policy Studies, on-line text: .
Tichý, L. (2009b): Bruselský rybář v Kaspickém moři & plynová bezpečnost ČR, Natoaktual.cz, 2. 3. 2009, on-line text: .
Tichý, L. (2009c): Dvě kola rusko-ukrajinské plynové krize 2009, Euroskop.cz, 16. 3. 2009, on-line text: .
Tichý, L. (2009d): Pokračování energetických zájmů a vlivu Ruské federace ve střední Evropě, Natoaktual.cz, 9. 11. 2009, on-line text: .
Tichý, L. (2010): Nord Stream zahájen. Cesta k energetické bezpečnosti EU také?, Natoaktual.cz, 3. 5. 2010, on-line text: .
Ungermann J. (2010): Nové linie ropovodů a plynovodů ve východní Evropě, Pro a proti, březen 2010, on-line text: .
Zajištění energetické bezpečnosti ČR – stav a riziko realizace hrozeb, 2006.

Uvedené elektronické zdroje ověřeny ke dni 01. 07. 2010.
Copyright (c) 2010 Lukáš Tichý

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.