Bradová, Eva a kol.: Negativní kampaně a politická reklama ve volbách

Miloš Gregor

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Gregor, M. (2009). Bradová, Eva a kol.: Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. Středoevropské politické studie, 11(1), 72-74. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4443

Plný Text:
Copyright (c) 2009 Miloš Gregor

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.