Rosůlek, Přemysl a kol.: Politická filozofie. Aktuální problémy

Jiří Baroš

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Baroš, J. (2008). Rosůlek, Přemysl a kol.: Politická filozofie. Aktuální problémy. Středoevropské politické studie, 10(2–3), 288-291. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4430

Plný Text:

HTML


Copyright (c) 2008 Jiří Baroš

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.