Turecké parlamentní volby 2007 - kontinuita či diskontinuita?

Adéla Pešková

Abstrakt

This text deals with elections to the Grand National Assembly of Turkey held in November 2002 and particularly in July 2007. The text describes the electoral system and analyses the election results. It is focused on differences in territorial support for the main political parties. The results of the latest parliamentary elections are compared with those of the 2002 elections. The main continuities identified are a reduction in relevant political actors and the concentration of Turkish political formations, the position of the main political parties in the Turkish system and the dominance of national electoral preference components over local components. Discontinuity, by contrast, was identified in the absence of pre-election coalitions and the fragmentation of electoral preferences.

Bibliografická citace

Pešková, A. (2008). Turecké parlamentní volby 2007 - kontinuita či diskontinuita?. Středoevropské politické studie, 10(2–3), 215-232. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4424

Klíčová slova

Comparative analysis; Electoral system; Party system; Turkey; Turkish general elections;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

18 Nisan 1999 Genel Seçimleri, BBC Türkçe, on-line zdroj <http://www.bbc.co.uk/turkish/180499.shtml>. [ověřeno k 31. 7. 2008]

Angus Reid Global Monitor, on-line zdroj <http://angus-reid.com/pools/index.cfm/fuseaction/viewItem/itemID/ 16523>. [ověřeno k 31. 7. 2008]

Bacik, Gokhan (2004): The Parliamentary Election in Turkey, November 2002, Electoral Studies, Vol. XXIII, No. 1, pp. 821-828.

Bahar, Heymi (2007): The Real Winners and Loosers of Turkey’s July 2007 Elections, The Middle East Review of International Affairs, Vol. XI, No. 3, on-line text <http://meria.idc.ac.il/journal/2007/issue3/ jv11no3a7.html>. [ověřeno k 31. 7. 2008]

Bugün bir Genel Seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?, Sonar Araştirma, on-line zdroj <http://www.sonararastirma.com/rapor/grafik3.jpg>. [ověřeno k 31. 7. 2008]

Bugün seçim olsa, Sabah, on-line text <http://www.sabah.com.tr/2006/07/23/gnd107.html>. [ověřeno k 31. 7. 2008]

Çarkoğlu, Ali – Hinich, Melvin, J. (2006): A Spatial Analysis of Turkish Party Preferences, Electoral Studies, Vol. XXV, No. 2, pp. 369-392.

Çarkoğlu, Ali (2002): Turkey’s November 2002 Elections: A New Beginning?, The Middle East Review of International Affairs, Vol. VI, No. 4, pp. 30-41.

Çavdar, Gamze (2007): Behind Turkey’s Presidential Battle, Middle East Report Online, on-line text <http://www.merip.org/mero/mero050707.html>. [ověřeno k 31. 7. 2008]

Hazama, Yasushi (2003): Social Cleavages and Electoral Support in Turkey: Toward Convergence, The Developing Economies, Vol. XLI, No. 3, pp. 362-387.

Lebeda, Tomáš (2001): Hlavní proměnné proporčních volebních systémů, Sociologický časopis, roč. XXXVII, č. 4, s. 425-448.

Migdalovitz, Carol (2007): Turkey’s 2007 Elections: Crisis of Identity and Power, CRS Report for Congress, on-line text <http://fas.org/sgp/crs/mideast/RL34039.pdf>. [ověřeno k 31. 7. 2008]

Milletvekili genel seçimi sonuçlari, 1983–2007 (devam), Turkish Statistical Institute, on-line zdroj <http://www.turkstat.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=42&ust_id=12>. [ověřeno k 31. 7. 2008]

Milliyet, on-line zdroj <http://www.milliyet.com.tr>. [ověřeno k 31. 7. 2008]

New Parliament Sees First Resignation, Today’s Zaman, on-line text <http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar. do?load=detay& link=119173>. [ověřeno k 31. 7. 2008]

Novák, Miroslav – Lebeda, Tomáš (2004): Volební strany a systémy. ČR v mezinárodním srovnání, Dobrá Voda u Pelhřimova, Aleš Čeněk.

Öktem, Kerem (2007): Harbingers of Turkey’s Second Republic, Middle East Report Online, on-line text <http://www.merip.org/mero/mero080107.html>. [ověřeno k 31. 7. 2008]

Parliamentary Elections Law (1983), on-line text <http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=57&lid=3733& less=false>. [ověřeno k 31. 7. 2008]

Pirický, Gabriel (2006): Turecko, Praha, Libri.

Shuggart, Matthew S. (2007): Is Turkey’s Electoral System Democratic?, on-line text <http://fruitsandvotes.com/?p= 1235>. [ověřeno k 31. 7. 2008]

Siegl, Erik (2007): Výzva kurdské otázky, Mezinárodní politika, roč. XXI, č. 9, s. 12-14.

Sonar Araştırmasına göre kararsızlar hala yüksek, Milliyet, on-line text <http://www.milliyet.com.tr/2007/02/20/son/ sonsiy06.asp>. [ověřeno k 31. 7. 2008]

Šedo, Jakub (2006): Volební systémy postkomunistických zemí, disertační práce, Brno, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity.

Tiosavljevičová, Jarmila (2007): Parlamentní volby v Turecku přinesly očekávaného vítěze, Mezinárodní politika, roč. XXI, č. 9, s. 4-5.

Turkish Daily News, on-line zdroj <http://www.turkishdailynews.com.tr/>. [ověřeno k 31. 7. 2008]

Türkiye Büyük Millet Meclisi, on-line zdroj <http://www.tbmm.gov.tr/>. [ověřeno k 31. 7. 2008]

Yüsek Seçim Kurulu, on-line zdroj <http://www.ysk.gov.tr/ysk/index.html>. [ověřeno k 31. 7. 2008]
Copyright (c) 2008 Adéla Pešková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.