Cigánik, Ľubomír – Jaššová, Eva: Terorizmus. Od komunikácie s aktérmi teroru pri oslobodzovaní rukojemníkov až po opatrenia štátov v boji proti nemu

Josef Smolík

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Smolík, J. (2007). Cigánik, Ľubomír – Jaššová, Eva: Terorizmus. Od komunikácie s aktérmi teroru pri oslobodzovaní rukojemníkov až po opatrenia štátov v boji proti nemu. Středoevropské politické studie, 9(2–3), 237-241. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4397

Plný Text:
Copyright (c) 2007 Josef Smolík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.