Církevní fond v Polsku a jeho kontroverzní historie a současnost: Příspěvek k problémům ve zprostředkování zájmů ve vztahu státu a církve v postkomunistickém prostoru

Marzena Cichosz, Lubomír Kopeček

Abstrakt

This article deals with the Church Fund in the context of Church finance in Poland. The introduction describes the close relationship between the Polish identity and Catholicism in modern Polish history and the specific position of the Catholic Church inside communist Poland. A further section analyzes the role of the Church Fund as one of the instruments of the Communist regime used against the Catholic Church. The final section explores the transformation of the Church Fund after 1989 and discusses its future.

Bibliografická citace

Cichosz, M., & Kopeček, L. (2007). Církevní fond v Polsku a jeho kontroverzní historie a současnost: Příspěvek k problémům ve zprostředkování zájmů ve vztahu státu a církve v postkomunistickém prostoru. Středoevropské politické studie, 9(2–3), 151-161. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4377

Klíčová slova

Catholic Church; Church Fund; Communist Regime; Democracy; Poland;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Pozn.: všechny internetové zdroje ověřeny k 15. únoru 2007.

Borecki, Paweł (2004): Opinia prawna o projekcie ustawy o zniesieniu Funduszu Kościelnego, on-line text http://ie.senat.gov.pl/k5/dok/opinia/2004/0005.htm.
CBOS (2007): Opinie o działalności instytucji publicznych, on-line text http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/ K_017_07.PDF.
Czohara, Andrzej (2003): Fundusz Kościelny, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Departament Wyznań i Mniejszości Narodowych, Warszawa, on-line text http://bip.mswia.gov.pl.
Davies, Norman (1994): Boże igrzysko. Historia Polski, Kraków, Znak.
Dudek, Antoni – Pytel, Grzegorz (1990): Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn, Aneks.
Eisler, Jerzy (1992): Zarys dziejów politycznych Polski, Warszawa, BWG.
Kościoły i życie religijne w Polsce (2006), on-line text http://www.poland.gov.pl.
Krysa, Piotr (2004): Taca na lewicę, Katolicki Przewodnik, č. 34.
Kubát, Michal (2006): Vývoj a proměny státního zřízení Polska ve 20. století, Praha, Dokořán.
Micewski, Andrzej (1994): Kościół – państwo 1945–1989, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
Paczkowski, Andrzej (1996): Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa, PWN.
Pieniążek, Andrzej (2004): Informacja w sprawie Funduszu Kościelnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Departament Wyznań i Mniejszości Narodowych, Warszawa, on-line text http://www.racjonalista.pl.
Przychody i wydatki Funduszu Kościelnego (1990–2004), on-line text http://www.racjonalista.pl/xpliki/fundusz.pdf.
Statut Funduszu Kościelnego z dnia 7 listopada 1991 r., převz. Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z 7 listopada 1991 r. w sprawie Statutu Funduszu Kościelnego (M. P. nr 39 poz. 279).
Stopka, Artur (2004): Stracił wszystko, odzyskał niewiele, Gość Niedzielny, č. 37.
Szostkiewicz, Adam (2005): Fundusz czy podatek, Polityka, č. 40.
Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 648).
Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 r. nr 94 poz. 649).
Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum“ w Krakowie z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 r. nr 94 poz. 650).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29 poz. 154).
Vykoukal, Jiří – Litera, Bohuslav – Tejchman, Miroslav (2000): Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989, Praha, Libri.
Copyright (c) 2007 Marzena Cichosz, Lubomír Kopeček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.