Havlík, Vlastimil – Kaniok, Petr (eds.): Euroskepticismus a země střední a východní Evropy

Roman Pacvoň

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Pacvoň, R. (2007). Havlík, Vlastimil – Kaniok, Petr (eds.): Euroskepticismus a země střední a východní Evropy. Středoevropské politické studie, 9(1), 95-98. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4350

Plný Text:

HTMLCopyright (c) 2007 Roman Pacvoň

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.