Do Political Parties Make Sense on the Local Level in the Czech Republic?

David Vávra

Abstrakt

Political parties are an essential part of modern democracy as they act as the main intermediary between political institutions and citizens. It is in this function that they fulfil the ideal of representative democracy. One can distinguish between parties at various political levels: Apart from national parties, parties at the regional and municipal level are important too. This paper focuses on the meaning and importance of municipal political parties in the Czech Republic. It attempts to show that associations of independent candidates pose a serious challenge to political parties at the local level, though the political party is generally still the legally privileged form of political organisation.

Bibliografická citace

Vávra, D. (2007). Do Political Parties Make Sense on the Local Level in the Czech Republic?. Středoevropské politické studie, 9(1), 1-13. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4347

Klíčová slova

political party; communal political system; the Czech Republic;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Arendt, H. (1971): On Revolution, New York, The Viking Press.
Balík, S. (2003): Vývoj obecního volebního práva od roku 1848 do současnosti, in: Balík, S. (ed.): Komunální volby v České republice v roce 2002, Brno, MPÚ, s. 12-25.
Český statistický úřad (2005): Statistická ročenka České republiky 2005, Praha, ČSÚ.
Dahl, R. A. (1995): Demokracie a její kritici, Praha., Victoria Publishing.
Fiala, P. – Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran, Brno, Barrister and Principal.
Habermas, J. (2000): Strukturální přeměna veřejnosti, Praha, Filosofia.
Habermas, J. (2002): Tři normativní modely demokracie, in: Shapiro, I. – Habermas, J.: Teorie demokracie dnes, Praha, Filosofia, s. 79-95.
Krpec, O. (2006): Funkce politických stran v politickém a sociálním systému, Politologická revue, roč. XII, č. 1, s. 172-190.
Norris, P. (2002): Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism, Cambridge, Cambridge University Press.
Vlachová, K. – Lebeda, T. (2006): Aktivní občanství a spokojenost s demokracií v Evropě, Sociologický časopis, roč. XLII, č. 1 , s. 11-39.

Internetové zdroje

Anglické devoluční hnutí, on-line zdroj (www.devolve.org).
Výsledky voleb do zastupitelstev měst a obcí v České republice, on-line zdroj (www.volby.cz).

Rozhovory

Kyloušek, J., interní doktorand na Katedře politologie Fakulty sociálních studií MU, listopad 2006.

Zákony

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů.
Copyright (c) 2007 David Vávra

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.