Analýza působení Aliance nového občana ve slovenské politice

Lubomír Kopeček

Abstrakt

The article deals with political trajectories of New Civic Alliance (ANO) in Slovakia. This liberal formation was founded by a media tycoon Pavol Rusko. Besides Rusko, the leadership of ANO includes several well-known personalities from sport, media, cultural and economic fields. In the September 2002 elections the Alliance received prominent support from Rusko’s media and secured 8 % of the votes. After the elections ANO became a member of the right-centre government coalition headed by Mikuláš Dzurinda. The relationships between ANO and other coalition partners were full of conflicts. In Autumn 2005 a big financial scandal affected the chairman Pavol Rusko, the party broke up and went to opposition. In the elections in 2006, the party gained only 1.4 % of the votes. The article tries to explain what the organisation model ANO was like and why its „life” was so short.

Bibliografická citace

Kopeček, L. (2006). Analýza působení Aliance nového občana ve slovenské politice. Středoevropské politické studie, 8(4), 413-430. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4192

Klíčová slova

New Civic Alliance; Slovakia; parties; populism; television station „Markíza“; institutionalisation;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANO bude považovať za úspech, ak bude mať troch europoslancov, on-line verze (http://www.ano-aliancia.sk/?view= article&id=835, ověřeno k 15. 10. 2006).
MEMO 98 – Morálny kódex – prezentácia politických subjektov (2002), on-line verze (http://www.memo98.sk/ index.php?base=data/spravy/2002/sk_21-08_15-09-2002.txt, ověřeno k. 1. 10. 2006).
MEMO 98 – Prezentácia politického subjektu ANO v hlavných spravodajských reláciách TV Markíza a STV (2002), on-line verze (http://www.memo98.sk/index.php?base=data/spravy/2002/sk_21-08_15-09-2002.txt; ověřeno k 1. 10. 2006).
MEMO 98 – Prezentácia politických subjektov pred voľbami do NR SR 2006 (2006), on-line verze (http://www.memo98.sk/index.php?base=data/spravy/2006/1149417502.txt, ověřeno k. 1. 10. 2006).
Nemcsics a Opaterný musia opustiť svoje posty v kabinete (2003), on-line verze (http://mesto.sk/prispevky_velke/pezinok/ nemcsicsaopaterny1061125260.phtml, ověřeno k 1. 10. 2006).
Pankovčínová, J. (2002): ANO pri vstupu do budúcej vlády nebude klásť ultimáta, trvá však na jej reformnom a integračnom kurse, Rádio Slobodná Európa – Domáca politika. 8. 6. 2002, převzato z on-line verze (http/www.slobodka.org/ programs/dompolitika/12002/06/20020608163944.asp, ověřeno k 1. 10. 2006).
Pravda, roč. 2001 až 2006.
SITA 30. 5. 2003: ANO: Rusko neočakáva, že na kongrese budú riešiť personálne otázky.
Sme/Smena, roč. 2001 až 2006.
Ústav pre výskum verejnej mienky ŠÚ SR, on-line zdroj (http://www.statistics.sk, ověřeno k 1. 10. 2006).
Výročná finančná správa ANO za rok 2003, on-line verze (http://www.ano-aliancia.sk/?view=article&id=1146, ověřeno k 1. 10. 2006).
Copyright (c) 2006 Lubomír Kopeček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.