Česká tripartita v evropském kontextu

Aneta Valterová

Abstrakt

This article aims to introduce the Czech tripartite body, the Council of Economic and Social Agreement in the European context. The article concentrates on such aspects of the tripartite negotiations that are most likely to influence the position and role of the tripartite body in the political system of the Czech Republic. Therefore, it is focused on the national (macro) level and it is more concerned with policy concertation than with collective bargaining.

Bibliografická citace

Valterová, A. (2006). Česká tripartita v evropském kontextu. Středoevropské politické studie, 8(4), 398-412. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4191

Klíčová slova

Council of Economic and Social Agreement; Trade unions; Employers’ organizations; Policy concertation;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Asociace samostatných odborů (ASO), on-line zdroj (http://www.asocr.cz/).
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), on-line zdroj (http://www.cmkos.cz).
European industrial relations observatory on-line (EIRO), on-line zdroj (http://www.eiro.eurofound.ie).
Jednací řád RHSD ČR, on-line verze (http://www.vlada.cz/cs/rvk/rhsd/rad/default.html), [cit. 20. 6. 2006].
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky (KZPS), on-line zdroj (http://www.kzps.cz/kzps/ inview.asp?ID=1).
Rada hospodářské a sociální dohody ČR, on-line zdroj (http://www.vlada.cz/cs/rvk/rhsd/uvod.html).
Statut ČMKOS, on-line verze (http://www.cmkos.cz/dokumenty/statutc.doc), [cit. 20. 6. 2006].
Status RHSD ČR, on-line verze (http://www.vlada.cz/cs/rvk/rhsd/statut/statut.html), [cit. 20. 6. 2006].
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), on-line zdroj (http://www.spcr.cz).
Svaz průmyslu a dopravy ČR (2006): Zaměstnavatelé podepsali dohodu o společném postupu, on-line verze (http://www.spcr.cz/cz/dynamic/article.php?artid=827), [cit. 9. 10. 2006].
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, on-line verze (http://i.iinfo.cz/urs-att/P_002-91-104995833501808.htm), [cit. 20. 6. 2006].
Copyright (c) 2006 Aneta Pinková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.