Pšeja, Pavel (ed.): Přehled teorií mezinárodních vztahů

Martin Hrabálek

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Hrabálek, M. (2006). Pšeja, Pavel (ed.): Přehled teorií mezinárodních vztahů. Středoevropské politické studie, 8(2–3), 395-397. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4190

Plný Text:
Copyright (c) 2006 Martin Hrabálek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.