Stranický systém Bosny a Hercegoviny po Daytonu

Jakub Šedo

Abstrakt

The article analyzes the creation of and changes in the party system in Bosnia and Herzegovina. There is discussion and analysis of the question of what party system in the country is most effective. The article provides detailed analysis of the election results of 1996, 1998, 2000, and 2002. Major features of the party system and profiles of the relevant political parties are discussed further on. The article concludes with observations on the major features and changes in the party system. An extensive overview of election results and analysis of the ethnic character of politics is found in the tables and appendix.

Bibliografická citace

Šedo, J. (2006). Stranický systém Bosny a Hercegoviny po Daytonu. Středoevropské politické studie, 8(2–3), 342-360. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4183

Klíčová slova

Bosnia and Herzegovina; party system; election; 1996; 1998; 2000; 2002; ethnic parties; effective number of parties; SDA; HDZ; SRS; SDS; SDP;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Birch, S. (2003): Electoral Systems and Political Transformation in Post-Communist Europe, Basingstoke – New York, Palgrave Macmillan.
Cabada, L. (2004): Bosna a Hercegovina, in: Kubát, M. (ed.): Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Praha, Eurolex Bohemia, s. 60 – 75.
Dudáková, B. – Chytilek, R. – Zvára, P. (2006): Techniky výzkumu výstupů volební soutěže. Druhá generace, Evropská volební studia, roč. I., č. 1, s. 3 – 37, on-line text (http://ispo.fss.muni.cz/techniky).
Herceg, N. – Tomić, Z. (1999): Izbori u Bosni i Hercegovini, Mostar, Sveučilište u Mostaru.
Hladký, L. (2005): Bosenská otázka v 19. a 20. století, Brno, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity.
Hloušek, V. (2001): Kantonální a parlamentní volby v Bosně a Hercegovině, Středoevropské politické studie, č. 2, roč. III., on-line text (http://www.cepsr.cz/clanek.php?ID=90).
Šedo, J. (2002): Bosna a Hercegovina, in: Fiala, P. – Holzer, J. – Strmiska, M. (eds.): Politické strany ve střední a východní Evropě, Brno, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, s. 65 – 81.

Prameny

Final report on the general elections in Bosnia and Herzegovina, 5 October 2002 on-line text (http://www.osce.org/ documents/odihr/2003/01/1188_en.pdf).
HDZ (www.hdzbih.org).
Opći izbori 2002 – konačni rezultati. Skupština kantona 10, on-line text (http://www.izbori.ba/Documents/ Rezultati%20izbora%2096-2002/Rezultati2002/Puni/PartijskiGlasoviKantoniIOpcina-210.pdf).
Opći izbori 2002 – puna verzija, (http://www.izbori.ba/Statistika.asp?Path=2002Puni).
Parties-and-Elections. Bosnia and Hercegovina, (http://www.parties-and-elections.de/bosnia.html).
PDP (www.pdp-rs.org).
Predsjednictvo BiH 2002 (http://www.izbori.ba/Documents/Rezultati%20izbora%2096-2002/Rezultati2002/ Kratki/PredsjednistvoBiHKratkaVerzija.pdf).
Rezultati proteklih izbora – 2000 Opći (http://www.izbori.ba/Statistika.asp?Path=2000Gen).
Savez nezavisnih socijaldemokrata (http://www.snsd.org).
SDA (www.sda.ba).
SDP (www.sdp-bih.org.ba).
Stranka za Bosnu i Hercegovinu (www.zabih.ba).
Ustav Bosne i Hercegovine (http://www.ustavnisud.ba/?lang=bs&page=texts/constitution/).
Copyright (c) 2006 Jakub Šedo

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.