Editorial prílohy

Matej Kurian

Abstrakt

Študentská sekcia Medzinárodného politologického ústavu (http://www.iips.cz/index.php? show=001033) pri príležitosti desiateho výročia dohodnutia Daytonských mierových zmlúv, ktoré de facto ukončili krvavý konflikt na území Bosny a Hercegoviny, usporiadala v novembri 2005 sériu podujatí Desať rokov po Daytone, ktoré si túto udalosť pripomínali (výstava, premietanie filmu, či ochutnávka tradičných balkánskych jedál). Najdôležitejším prvkom v sérii podujatí bola poldňová odborná konferencia, ktorú svojou prítomnosťou poctil veľvyslanec Bosny a Hercegoviny v Českej republike, J. E. Ivan Orlić.

Bibliografická citace

Kurian, M. (2006). Editorial prílohy. Středoevropské politické studie, 8(2–3), 314-315. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4180

Plný Text:

HTMLCopyright (c) 2006 Matej Kurian

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.