Novák, Miroslav; Lebeda, Tomáš (eds.): Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání

Vít Hloušek

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Hloušek, V. (2005). Novák, Miroslav; Lebeda, Tomáš (eds.): Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. Středoevropské politické studie, 7(2–3), 349-355. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4146

Plný Text:
Copyright (c) 2005 Vít Hloušek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.