Bohuslav Litera (red.), Karel Hirman, Jiří Vykoukal, Jan Wanner: Ruské produktovody a střední Evropa. Eurolex Bohemia s.r.o., 2003, 241 stran, mapová příloha, ISBN 80-86432-47-5.

Michael Romancov

Abstrakt

Knižní recenze / Book Review.

Bibliografická citace

Romancov, M. (2004). Bohuslav Litera (red.), Karel Hirman, Jiří Vykoukal, Jan Wanner: Ruské produktovody a střední Evropa. Eurolex Bohemia s.r.o., 2003, 241 stran, mapová příloha, ISBN 80-86432-47-5.. Středoevropské politické studie, 6(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4056

Plný Text:

RTF HTMLCopyright (c) 2004 Michael Romancov

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.