Miroslav Mareš (ed.), Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989

Pavel Šaradín

Abstrakt

Knižní recenze / Book Review.

Bibliografická citace

Šaradín, P. (2004). Miroslav Mareš (ed.), Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989. Středoevropské politické studie, 6(2–3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4050

Plný Text:

RTF HTMLCopyright (c) 2004 Pavel Šaradín

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.