Politický rozměr požadavků německé menšiny v České republice

Roč.6,č.2–3(2004)

Abstrakt
The German minority organization Assembly of Germans in Bohemia, Moravia and Silesia formulated in 2001 its demands. It requires from the Czech state compensation for the post-war wrongdoing of the Czechoslovakian state against Sudeten German antifascists and their families. These demands were transformed into a governmental proposal by Petr Mareš (Vice-prime minister from the years 2002-2004 from the Union of Freedom – Democratic Union). Major Czech political subjects reacted differently. Some liberal, christian democratic, civic democratic and communist (!) politicians supported these demands, but they are not acceptable for a large part of the Czech political spectrum. Many politicians consider this activity to be the first step to the recognition of the demands of all Sudeten Germans living in Germany and Austria.

Klíčová slova:
German Minority; Czech Republic; Assembly of Germans in Bohemia; Moravia and Silesia
Biografie autora

Miroslav Mareš

Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.

Odborný asistent Katedry politologie a výzkumný pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Člen redakční rady Středoevropských politických studií.
Reference

Bek, L., Cihlářová, I. (2004): Slibovaných 12 procent pro naši stranu čekám v létě. Místopředseda vlády a šéf Unie svobody-DEU Petr Mareš. Právo, 26. l. 2004, s. 1.
Jelínek, J. (2004): Vyhnaní čeští občané žádnou náhradu nedostali! Rozhovor s Andělou Dvořákovou, předsedkyní Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS). Haló noviny 7. 5. 2004. Dostupné z http://www.halonoviny.cz/index.php?id=46385.
Kopecký, J. (2003): Mareš chce pro české Němce zhruba 1,5 miliónu eur. Hospodářské noviny 1. 8. 2003, s. 2.
Koudelka, Z. (2004): Re: Prosba o návrhy o německé menšině a moravské národnosti. Message to Miroslav Mares 5. května 2004. Osobní komunikace.
Kunc, I. (2004): Editorial. Landeszeitung, Jg. 6, Nr. 12, s. 2.
Mareš, M. (2004): Telefonický rozhovor s předsedkyní Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Irene Kuncovou 29. 4. 2004.
Novák, Vladimír (2001): K problematice německé menšiny v ČR. B.m., Křesťanskosociální hnutí.
Novotný, L. (2003): Die Regierung will die deutsche Minderheit mit 1,5 Millionen Euro entschädigen. Landeszeitung, Jg. 5, Nr. 17, s. 1-2.
Rada vlády pro národnostní menšiny (2002a): Informace o aktuální situaci německé národnostní menšiny a o vybraných otázkách chorvatské a polské národnostní menšiny v České republice. Dostupné z http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=3778.
Rada vlády pro národnostní menšiny (2002b): Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice.
Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1998): Stanovy shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Metriky

430

Views

208

RTF views

258

HTML views