Relevantní politické strany v Polsku: Polské parlamentní strany po volbách 2001

Jan Parma

Abstrakt

After the elections in year 2001 a very interesting situation was created on polish political scene. Former governmental parties failed in the elections and new parties emerged in the Sejm. This article presents brief overview on all political parties, which managed to gain parliamentary representation in year 2001.

Bibliografická citace

Parma, J. (2004). Relevantní politické strany v Polsku: Polské parlamentní strany po volbách 2001. Středoevropské politické studie, 6(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4035

Klíčová slova

Poland; political party; LPR; PiS; PO; PSL; Sebeobrana; SLD-UP;

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Antoszewski, A. (2002b) : Ewolucja polskiego systému partyjnego, In : Antoszewski, A. (red.) : Demokratyzacja w III. Rzeczypospolitej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 137-157
Fiala, P. – Herbut, R. a kolektiv (2003) : Středoevropské systémy politických stran, Masarykova univerzita v Brně
Fiala, P. – Holzer, J. – Strmiska, M. a kolektiv (2002) : Politické strany ve střední a východní Evropě, Masarykova univerzita v Brně
Janicki, M. (2001) : Apacze w sukmanach, lewicowo-prawicowa ludowa partia obrotowa, Polityka, č. 34, s. 21-24
Janicki, M. – Władyka, W. (2001) : Kto wpuścił Leppera?, Polityka č. 40, s. 3-9
Janicki, M. (2002) : Mniejszy brat, Polityka č. 7, s. 28-30
Janicki, M. – Miecik, I. (2003) : Kombajn Samoobrona, Polityka č. 8, s. 34-37
Jednaka, W. (1995) : Proces kształtowania się systemu partyjnego w Polsce po 1989 roku, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Kopeček, L. (2001) : Polské parlamentní volby 2001 a proměny stranického systému, Politologický časopis, roč. 8, č. 4, s. 410-424
Kubát, M. (2000) : Politika v Polsku po roce 1989, Univerzita Karlova v Praze
Kubát, M. (2001) : Parlamentní volby 2001 v Polsku, Politologická revue, roč. 7, č. 2, s. 123-145
Markowski, R. – Cześnik, M. (2002) : Polski systém partyjny : dekada zmian instytucjonalnych i ich konsekwencje, In : Markowski, R. (red): System partyjny i zachowania wyborcze, Instytut studiów politycznych polskiej akademii nauk, Warszawa, s. 17-49
Mieci, I. – Pytlakowski, P. (2001) : Kartel Samoobrona, Polityka č. 42, s. 36-39
Paszkiewicz, K. (red) (2000) : Partie i koalicje polityczne III. Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Paradowska, J. (2001a) : Ruch dwóch, Polityka č. 29, s. 20-23
Paradowska, J. (2001b) : Wybory po wyborach, Polityka č. 39, s. 3-6
Paradowska, J. (2001c) : Skąd ten Lepper?, Polityka č. 48, s. 28-30
Paradowska, J. (2002) : Samoobrona Sojuszu, Polityka č. 46, s. 20-22
Słodkowska, I. (2002) : Wybory 2001 partie i ich programy, Instytut studiów politycznych polskiej akademii nauk, Warszawa

Internetové zdroje:
Průzkumy veřejného mínění agenturyCBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej) – http://www.cbos.pl
Liga Polskich Rodzin – http://www.lpr.pl
Platforma Obywatelska – http://www.platforma.org
Polskie Stronictwo Ludowe – http://www.psl.org.pl
Prawo i Sprawiedliwość – http://www.pis.org.pl
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej – http://www.samoobrona.org.pl
Sojusz Lewicy Demokratycznej – http://www.sld.org.pl
Unia Pracy – http://www.uniapracy.org.plCopyright (c) 2004 Jan Parma

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.