Centra a periferie v Evropě – přístup Steina Rokkana

Roč.6,č.1(2004)

Abstrakt
Article tries to cope with conceptual approaches invented by Norwegian political scientist Stein Rokkan. Author tries to describe basic logic of main Rokkan concepts concerning development of European mass politics, building of European nations and states. Some basic models (above all famous conceptual map of Europe) are discussed. Author tries to point out possibilities, which are given by Rokkan’s concepts for research in the field of building of mass politics in Central and Eastern Europe.

Klíčová slova:
Stein Rokkan; Mass Politics; Europe; Conceptual Map; Centrality; Peripheriality;
Biografie autora

Vít Hloušek

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.

Člen Redakční rady časopisu Středoevropské politické studie a
odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zástupce ředitele Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity.
Reference

Braudel, Fernand (1999): Dynamika kapitalismu. Praha: Argo.
Flora, Peter (1999): Introduction and Interpretation. In: Flora, Peter; Kuhnle, Stein; Urwin, Derek (eds.): State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan. Oxford: Oxford University Press, s. 1-91.
Gellner, Ernest (2003): Národy a nacionalismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Halecki, Oskar (2000): Historia Europy - jej granice i podziały. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
Heidenreich, Martin (1998): The Changing System of European Cities and Regions. European Planing Studies, roč. 6, č. 3, s. 315-332.
Hirschman, Albert O. (1993): Exit, Voice, and the Fate of the German Democratic Republic: An Essay in Conceptual History. World Politics, roč. 45, č. 2, s. 173-202.
Hloušek, Vít (2002): Koncept konfliktních linií ve střední a jihovýchodní Evropě - tři roviny analýzy. Středoevropské politické studie, roč. IV, č. 2-3 (); ověřeno k 1. 3. 2004.
Horská, Pavla; Maur, Eduard; Musil, Jiří (2002): Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha - Litomyšl: Paseka.
Hroch, Miroslav (1996): V národním zájmu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: Praha.
Klusáková, Luďa (1996): Towns, Regions, and Social Change: Notes on the Criteria and Indicators of Uneven Development. In: Hroch, Miroslav; Klusáková, Luďa (eds.): Criteria and Indicators of Backwardness. Essays on Uneven Development in European History. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 115-127.
Kommisrud, Arne (1996): Long Terms Perspectives on Eastern European Unevenness and Backwardness in the Light of Stein Rokkan´s European Macro-Model. In: Hroch, Miroslav; Klusáková, Luďa (eds.): Criteria and Indicators of Backwardness. Essays on Uneven Development in European History. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 89-113.
Maciejewski, Marek (): Powszechne dzieje gospodarcze od końca XV wieku do 1939 roku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Mahoney, James; Rueschemeyer, Dietrich (2003): Comparative Historical Analysis: Achievements and Agendas. In: Mahoney, James; Rueschemeyer, Dietrich (eds.): Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, s. 3-38.
Merkl, Peter H. (1999): Timing and Geography: Stein Rokkan´s Influence on One American Social Scientist. Scandinavian Political Studies, roč. 22, č. 3, s. 185-194.
Mjřset, Lars (2000): Stein Rokkan´s Thick Comparisons. Acta Sociologica, roč. 43, č. 4, s. 381-397.
Ostrowski, Krzysztof; Teune, Henry (1996): Three Political Cultures of Europe. Paper prepared for the Theory Confrontation Symposium, Moscow, June 17-21, 1996 ( ověřeno k 15. 5. 2003.
Pierson, Paul (2003): Big, Slow-Moving, and...Invisible. Macrosocial Processes in the Study of Comparative Politics. In: Mahoney, James; Rueschemeyer, Dietrich (eds.): Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, s. 177-207.
Rokkan, Stein (1975): Dimensions of State Formation and Nation-Building: A Possible Paradigm for Research on Variations within Europe. In: Tilly, Charles (ed.): The Formation of National States in Western Europe. Princeton: Princeton University Press, s. 562-600.
Rokkan, Stein (1987a): Territorial Structures in Western Europe: An Overview and a Possible Model. In: Rokkan, Stein; Urwin, Derek; Aarebrot, Frank H.; Malaba, Pamela; Sande, Terje (1987): Centre-Periphery Structures in Europe. An ISSC Workbook in Comparative Analysis. Frankfurt - New York: Campus, s. 51-105.
Rokkan, Stein (1987b): The Centre-Periphery Polarity. In: Rokkan, Stein; Urwin, Derek; Aarebrot, Frank H.; Malaba, Pamela; Sande, Terje (1987): Centre-Periphery Structures in Europe. An ISSC Workbook in Comparative Analysis. Frankfurt - New York: Campus, s. 17-50.
Rokkan, Stein (1999a): Mass Politics. In: Flora, Peter; Kuhnle, Stein; Urwin, Derek (eds.): State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan. Oxford: Oxford University Press, s. 225-340.
Rokkan, Stein (1999b): State Formation and Nation-Building. In: Flora, Peter; Kuhnle, Stein; Urwin, Derek (eds.): State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan. Oxford: Oxford University Press, s. 93-224.
Sartori, Giovanni (1970): Concept Misformation in Comparative Politics. The American Political Science Review, roč. 64, č. 4, s. 1033-1053.
Szücz, Jenö (2001): Tri historické regióny Európy. Bratislava: Kalligram.
Šedo, Jakub (2002): Postavení Moravy dle Rokkanova modelu centrum-periferie. Středoevropské politické studie, roč. IV, č. 2-3 () ; ověřeno k 1. 3. 2004.
Tilly, Charles (1994): The Time of States. Social Research, roč. 61, č. 2, s. 269-296.
Tilly, Charles (1975): Western State-Making and theories of Political Transformation. In: Tilly, Charles (ed.): The Formation of National States in Western Europe. Princeton: Princeton University Press, s. 601-638.

Metriky

1796

Views

318

RTF views

1163

HTML views