Politické strany, teritoriální homogenita a postkomunistické země: Teoreticko-metodologická poznámka