Evropa a její místo v dějinách – reflexe Oskara Haleckého

Vít Hloušek

Abstrakt

The article deals with the ideas presented by famous Polish historian Oskar Halecki. The article examines Halecki´s concept of European history as specific integrated historical epoch. It also tries to argue with Haleckis macro-regional division of Europe. Author concludes the article with examination of possibilities of Haleckis statements concerning the end of European historical epoch.

Bibliografická citace

Hloušek, V. (2003). Evropa a její místo v dějinách – reflexe Oskara Haleckého. Středoevropské politické studie, 5(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4023

Klíčová slova

European History; European Macro-Regions; Western Civilization; Central Europe;

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Berridge, G. R.; Keens-Soper, Maurice; Otte, T. G. (2001): Diplomatic Theory from Machiavelli to Kissinger. Basingstoke: Palgrave.
Dančák, Břetislav; Suchý, Petr (usp.; 2002): Summit NATO v Praze 2002. Výsledky, dokumenty, projevy. Brno - Ostrava: Mezinárodní politologický ústav MU a Jagello 2000.
Davies, Norman (2003): Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy. Praha: Prostor.
Evans, R. J. W. (2003): Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha: Argo.
Halecki, Oskar (2000): Historia Europy – jej granice i podzialy. Lublin: Instytut Europy Środkowo Wschodniej.
Huntington, Samuel P. (2001): Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka Publishers.
Mattingly, Garrett (1965): Renaissance Diplomacy. Harmondsworth: Penguin Books.
Szücs, Jenö (2001): Tri historické regióny Európy. Bratislava: Kalligram.
10Copyright (c) 2003 Vít Hloušek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.