Marek Bankowicz, Zlikwidowane Państwo

Lubomír Kopeček

Abstrakt

Knižní recenze / Book Review.

Bibliografická citace

Kopeček, L. (2003). Marek Bankowicz, Zlikwidowane Państwo. Středoevropské politické studie, 5(2–3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3953

Plný Text:

RTF HTMLCopyright (c) 2003 Lubomír Kopeček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.