Albánská levice v současnosti: Vývoj nástupnických komunistických stran v Albánii

Věra Stojarová

Abstrakt

The article deals with the phenomenon of Albanian successors parties after the demise of Communism. Initially the evolution of the Albanian Labour Party is described. The fall of Hoxha´s regime led to the transformation of the main leading party and constitution of the new parties situated in the left of the political spectrum. The primary concern of the article is to analyze the successors communistic parties in Albania.

Bibliografická citace

Stojarová, V. (2003). Albánská levice v současnosti: Vývoj nástupnických komunistických stran v Albánii. Středoevropské politické studie, 5(2–3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3948

Klíčová slova

Albanian Party of Labour; Socialistic Party; Social Democratic Party; Communistic Party; Enver Hoxha;

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Literatura / Bibliography

BIBERAJ, E. (1999): Albania in Transition. The Rocky Road to Democracy, Oxford, Westview Press.
DAWISHA K., PARROT B. (1997): Politics, power and the struggle for democracy in South-East Europe, Cambridge University Press UK.
FIALA P., HOLZER J., STRMISKA M. a kol. (2002): Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích, Brno, MPÚ.
FIALA, P., STRMISKA M. (1998): Teorie politických stran, Barrister & Principal, Brno.
HOXHA, E. (1980): Eurocommunism is anti-comunism, THE ISTITUTE OF MARXIST - LENINIST STUDIES AT THE CC OF THE PLA. http://www.marxists.org/reference/archive/hoxha/works/euroco/env2-1.htm
HOXHA, E. (1978): Imperialism and revolution, Tirana, http://www.marxists.org/reference/archive/hoxha/works/imp_rev/toc.htm
HOPPE, H.-J. (1993): Das Profil der neuen politischen Elite Albaniens, Köln, Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien.
HRADEČNÝ, P. (1972): Albánie v letech 1918-1948 : příspěvek k problematice hospodářsko-společenského a politického vývoje země v nejnovějším období, disertační práce, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno.
NOVÁK, M.(1997): Systémy politických stran, Sociologické nakladatelství, Praha.

Časopisecké zdroje:
Gostentschnigg, K.: Die Pyramiden -Affäre Albaniens. Verlauf, Folgen, und Lösungen, Südosteuropa, 47 Jhg., 3-4/1998, S. 117-.127.
KIM L.: The Free Press in the New Albania. Südosteuropa, 43Jhg.,9-10/1994, S. 570-575.
LIPSIUS, S.: Kommunistische Parteien in Albanien und Kosovo -Vorbild Enver Hoxha?, Südosteuropa, 47 Jhg., 10-11/1998, S. 534-546.
SCHMIDT-NEKE, M.: Albanien vor einer neuen Wende? Der Verfassungsreferendum und seine Konsequenzen. Südosteuropa, 44 Jhg.,1-2/1995, S. 65-88.
SCHMIDT-NEKE, M.: Die Normalität als Ereignis: die Parlamentswahlen in Albanien 2001, Südosteuropa, 50 Jhg., 7-9/2001, S. 324-345.
SCHMIDT-NEKE, M.: Regierungswechsel in Albanien: die Rückkehr der Krise, Südosteuropa, 47 Jhg., 10-11/1998, S. 516-533.
SCHMIDT-NEKE, M.: Die albanischen Parlamentswahlen vom 26. Mai 1996: Geburtsstunde eines autoritäten Systems? Südosteuropa, 45 Jhg., 8/1996, S. 567-588.
SCHMIDT, F.: Generationskonflikte in Albaniens großen Parteien, Südosteuropa, 49 Jhg., 1-2/2000, S. 32-50.

Internetové zdroje:
Albania - Law on Major Constitutional Provisions 1991, http://www. oefre.unibe.ch/law/icl/al00000_.html
Albanian Constitution 1998, http://www.ipls.org/services/kusht/intro.html
Albanian Institut for International Studies (2002): Albania- A Weak Democracy a Weak State, Report on the State of Democracy in Albania, www.aiis-albania.org
The Centre for Peace in the Balkans, http://balkanpeace.org
East European Constitutional Review, http://www. law.nyu.edu/dece
PETTIFER J.: The Albanian Election 2001: Legitimacy, Stability and the OCSE, Conflict Studies Research Centre, G82, http://www.ppc.pims.org/csrc
RAMA S.S.: Failed Transition, Elite Fragmentation and the Parliamentary Elections of June 29, 1997, International Journal of Albanian Studies, http://www.albanian.com/IJAS
Dr. SMITH M.A.(2000) : Albania 1999-2000, Conflict Studies Research Centre, G82, http://www.ppc.pims.org/csrc
Copyright (c) 2003 Věra Stojarová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.