Józef Szymeczek (red.): Polacy na Zaolziu 1920 – 2000

Libor Svoboda

Abstrakt

Knižní recenze / Book Review.

Bibliografická citace

Svoboda, L. (2002). Józef Szymeczek (red.): Polacy na Zaolziu 1920 – 2000. Středoevropské politické studie, 4(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3929

Plný Text:

RTF HTMLCopyright (c) 2002 Libor Svoboda

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.