Dolfussovo a Schusniggovo Rakousko. Případová studie organicko-etatistického autoritativního režimu

Stanislav Balík

Abstrakt

The article discuss the Austrian authoritarian political system in 1933 – 1938. On the basis of system theory the article describes regime genesis and support, the regime institutional and functional subsystem and also the fall of the regime.

Bibliografická citace

Balík, S. (2002). Dolfussovo a Schusniggovo Rakousko. Případová studie organicko-etatistického autoritativního režimu. Středoevropské politické studie, 4(2–3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3904

Klíčová slova

Austria; 1933-1938; Dollfuss; Schusnigg; authoritarian regime

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BALÍK, S. (2001): Mezi demokracií a totalitarismem. Příspěvek k Linzově klasifikaci autoritativních režimů. FSS MU Brno - rigorózní práce, Brno.
BALÍK, S.; HOLZER, J. (2001): Teorie nedemokratických režimů a osudy katolické církve jako dělící kritérium. In: Fiala, P.; Hanuš, J. (eds.): “Katolická církev a totalitarismus v českých zemích”, Brno, s. 32 - 52.
CARSTEN, F. L. (1978): Faschismus in Österreich, München.
KLUGE, U. (1984): Der österreichische Ständestaat 1934 – 1938, Wien.
LINZ, J. J. (1973): Totalitarian and authoritarian regimes. In: Greenstein, F. I.; Polsby, N. W. (eds.): “Handbook of Political Sciences”, Vol. III., Addison-Wesley, Reading, Mass.
NOLTE, E. (1969): Die faschistische Bewegungen, München.
O‘SULLIVAN, N. (1995): Fašismus, Brno.
PEČENKA, M.; LUŇÁK, P. a kol. (1995): Encyklopedie moderní historie, Praha.
SCHMITTER, P. (1974): Still the century of corporatism?, Review of politics, č. 1, s. 85 – 131.
Sociální encykliky (1996), Praha.
TÁLOS, E. (1988): Sozialpolitik im Austrofaschismus. In: Tálos, E.; Neugebauer, W. (eds.): “‘Austrofaschismus‘, Beiträge über Politik, Ökonomie und Kultur”, Wien.
TÁLOS, E. (1995): Zum Herrschaftssystem des Austrofaschismus: Österreich 1934 – 1938. In: Oberlander, E.; Jaworski, R.; Lemberg, H.; Sundhaussen, H. (eds.): “Autoritäre Regime in Ostmitteleuropa 1919 – 1944”, Mainz, s. 36 - 52.
TÁLOS, E. (2001): Zum Herrschaftssystem des Austrofaschismus: Österreich 1934 – 1938. In: Oberlander, E.; Jaworski, R.; Lemberg, H.; Sundhaussen, H. (eds.): “Autoritäre Regime in Ostmittel- und Südosteuropa 1919 – 1944”, Paderborn; München; Wien; Zürich, s. 143 - 162.
Copyright (c) 2002 Stanislav Balík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.