Biehl, Janet – Staudenmaier, Peter: Ekofašismus. Poučení z německé zkušenosti

Vít Klepárník

Abstrakt

V současnosti frekventovaná kritika různých forem ekologie a environmentalismu vychází z teze, že ekologická scéna (jako celek) svými metodami a způsoby reakce na postoj dominantní společnosti absorbuje „totalitární“ perspektivu, „diktátorské“ případně „teroristické“ praktiky (v českém prostředí např. řada publicistů mainstreamových médií či „analytiků“ Občanského institutu). Tyto (českým) ekologům přiřčené charakteristiky obvykle nenacházejí žádnou solidnější podporu v popisované zkušenosti a představují ryzí hypotetické konstrukty. Jsou však také jedním z politicky velmi efektních nástrojů, jak ekologické hnutí, jednotlivé skupiny i jejich činnost degradovat (v systematické, avšak zcela „zcestně-koherentní“ podobě viz Postrel, 1993).

Bibliografická citace

Klepárník, V. (2001). Biehl, Janet – Staudenmaier, Peter: Ekofašismus. Poučení z německé zkušenosti. Středoevropské politické studie, 3(2). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3861

Klíčová slova

ekofašismus

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barša, Pavel: „Etika zvířat a životního prostředí v současné angloamerické filosofii“, Politologický časopis No. 4, 1997, s. 363-380.
Biehl, Janet: „‘Ecology’ and Modernization of Fascism on German Extreme Right“, Society and Nature: The International Journal of Political Ecology, Vol. 2, No. 2 (1994).
Bobio, Norberto: Prawica i lewica, Warszawa, Spo³eczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, Fundacja Im. Stefana Batorego, Warszawa, seria Demokracja, Filosofia i praktyka, 1996, z italského originálu vydaného v roce 1995.
Bookchin, Murray: „Sociální ekologie a dialektické myšlení“, Svobodná práce, Časopis sociálního anarchismu, číslo 17, únor 2000, s. 36-44 (překlad Úvodu knihy The Philosophy of Social Ecology: Essays on Dialectical Naturalism, Montreal, Black Rose Books, 1995).
Bookchin, Murray: Remaking Society, Boston, South End Press, 1989.
Bookchin, Murray: Urbanization Without Cities, Montreal, Black Rose, Books, 1992.
Ebeling, Hans: Martin Heidegger, Filosofie a ideologie, Olomouc, Votobia, 1997, z německého originálu „Martin Heidegger – Philosophie und Ideologie“, který vydalo nakladatelství Rowohlt.
Heidegger, Martin: „Už jenom nějaký bůh nás může zachránit“ (poslední rozhovor pro časopis Spiegel z 23. září 1966, uveřejněn až po Heideggerově smrti), Filosofický časopis, ročník XLIII, 1995, číslo 1, s. 3-35, komentář Jan Patočka a Ivan Chvatík.
Heywood, Andrew: Politické ideologie, Praha, Victoria Publishing, 1992 (z anglického originálu z roku 1992).
Keller, Jan: Šok z ekologie, Aneb politické systémy v rozpacích, Praha, Český spisovatel, 1996.
Lang, Berel: Heideggerovo mlčení, Praha, Prostor, 1998.
Librová, Hana: „Život není náhoda“, Sedmá generace, Společensko-ekologický měsíčník, Ročník IX, leden 2000, s. 13-14.
Mareš, Miroslav: „Deutsche Volksunion a volby v Hamburku v roce 1997“, Politologický časopis No. 3, 1997, s. 231-248.
Meyer, Thomas: Transformace sociální demokracie, Strana na cestě do 21. století, Brno, Doplněk, 2000.
Postrel, Virginia I.: Zelená cesta k nevolnictví, Praha, Občanský institut, květen 1993, Bulletin číslo 21.
Rorty, Richard: „Priorita demokracie před filosofií“, In: Gál, Fedor: Za zrkadlom moderny, Bratislava, Archa, 1991.
Copyright (c) 2001 Vít Klepárník

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.