Deficit stranické politiky v regionalizované oligarchii? Regionální elity, stranicko-politické bloky a fenomén “gubernátorských stran” v současném Rusku

Maxmilián Strmiska

Abstrakt

Procesy utváření a reprodukce jednotlivých politických stran a soustav politických stran v heterogenních, vnitřně diferencovaných a často zřetelně asymetrických politických systémech, již tradičně představují velmi zajímavé pole politologického výzkumu. K tomu lze podotknout, že se jedná o dvojnásob zajímavé a ovšem také velmi složité téma v případech celkové transformace politického systému (nemluvě již o rozsáhlém komplexu sociálních, kulturních a ekonomických změn), jako je tomu v současném Rusku. V ruském případě - až na výjimky potvrzující pravidlo - nemáme co do činění s ustálenými a zřetelně strukturovanými stranickými soustavami, nýbrž se stále ještě relativně křehkými a slabě rozvinutými útvary a konstelacemi, jejichž “systémové vlastnosti” je obtížné jednoznačně určit. Interpretace vývoje ruské stranicko-politické plurality (ve smyslu diferenciace a etablování se různých volebních, stranicko-politických opcí) se jeví jako velmi problematická. Nejde zde jen o proměnlivost konfigurací stranicko-politických opcí, nýbrž také o to, že tyto konfigurace se souběžně utvářejí, mění, vzájemně propojují a ovlivňují v různých - také více či méně proměnám podléhajících - kontextech. Hovoříme-li tedy v ruském případě o politické pluralizaci, je pochopitelně třeba rozlišovat mezi pluralizací odehrávající se v rámci jednoho politického prostoru (makrosystému), jedné volebně-politické arény, a pluralizací primárně spočívající v diferenciaci volebně-politických arén, resp. v rozrůznění či oddělování jednotlivých rovin stranicko-politické soutěže, sekundárně pak v dalším rozrůzňování či pluralizaci aktérů operujících v těchto prostředích (cf. Holzer, Strmiska 2000). Tato pluralizace pochopitelně zahrnuje i moment uplatňování různých strategií různými stranicko-politickými aktéry. V tomto ohledu představuje jedno z velmi důležitých a navýsost aktuálních témat problematika vlivu či podílu ruských regionálních elit na utváření stranicko-politických formací a na rozvíjení a kultivaci ruské stranické politiky vůbec.

Bibliografická citace

Strmiska, M. (2001). Deficit stranické politiky v regionalizované oligarchii? Regionální elity, stranicko-politické bloky a fenomén “gubernátorských stran” v současném Rusku. Středoevropské politické studie, 3(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3850

Klíčová slova

oligarchie; oligarchizace; Rusko; stranické systémy; politické systémy; gubernátorské strany

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alexseev, Mikhail A. (1999): Assymetric Russia, in: Alexseev, Mikhail A. (red.): Center-Periphery Conflict in Post-Soviet Russia. A Federation Imperiled, Macmillan, Basingstoke, London 1999.
Bielasiak, Jack (1997): Substance and Process in the Development of Party Systems in East Central Europe, Communist and Post-Communist Studies, XXX, n. 1, March 1997, s. 23-44.
Brzinski, Joanne Bay, Lancaster, Thomas D., Tuschhoff, Christian (1999): Federalism and Compounded Representation: Key Concepts and Project Overview, Publius, XXIX, n. 1, Winter 1999, elektronická verze (start page: 1).
Calise, Mauro (2000): Il partito personale, Laterza, Roma, Bari.
East/West Institute (2000): Political Affiliations of Russian Governors, (http://www.iews.org/rrrabout.nsf/pages/governors+party+affiliation).
Gel'man, Vladimir, Golosov, Grigorij (1998): Regional Party System Formation in Russia: The Deviant Case of Sverdlovsk oblast' , in: Loewenhardt, J. (red.): Party Politics in Post-Communist Russia, Frank Cass, London, s. 31-53.
Gel'man, Vladimir, Alexander, James, Degtyarev, Andrei (nedat.: 1999): Introduction: Is Democracy Developing in Russia’s Regions?, The University of Arizona, Regional Russia Working Group, (http://geog.arizona.edu/~web/rrwg/democracy.html).
Golosov, Grigorij (1998): "Karěristy" i "věrujuščije" (Partii-prejemnicy v processe demokratizaciji), Pro et contra, III, n. 3, 1998, s. 57-73.
Golosov, Grigorij (1999a): From Adygeya to Yaroslavl: Factors of Party Development in the Regions of Russia, 1995-1998, Europe--Asia Studies, LI, n. 8, December 1999, elektronická verze (s. 1333-1365).
Golosov, Grigorij (1999b): Partijnyje sistěmy Rossii i stran Vostočnoj Jevropy, Věs Mir Izdatělstvo, Moskva.
Golosov, Grigorij (2000a): Gubernatory i partijnaja politika, Pro et contra, V, n. 1 (Centr i regiony Rossii), Zima 2000, s. 96-108.
Golosov, Grigorij (2000b): Poveděnije izbiratělej v Rosii: těoretičeskije perspektivy i rezultaty regionalnych vyborov, in: Ljuchtěrchandt-Michaljeva, Galina, Ryženkov, Sergej (red.): Vybory i partii v regionach Rosiii, IGPI, Moskva, Sankt Petěrburg, s. 85-103.
Holzer, Jan (1999): Předehra k dramatu. Ruská stranická scéna před prosincovými volbami do státní dumy, Politologický časopis, VI, č. 4, s. 366-377.
Holzer, Jan (2000a): Symptomy tradice - volby do Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace 19. prosince 1999, Politologický časopis, VII, č. 1, s. 30-51.
Holzer, Jan (2000b): Jasný výsledek versus nejasná perspektiva. Ruské prezidentské volby 2000, Středoevropské politické studie, II, č. 2, jaro 2000, (http://www.iips.cz/seps.html).
Holzer, Jan (2000c): “Proprezidentská strana”. Modelový typ ruské stranické soustavy?, Středoevropské politické studie, II, č. 4, podzim 2000, (http://www.iips.cz/seps.html).
Holzer, Jan, Strmiska, Maxmilián (2000): Utváření stranicko-politických pluralismů v ruském regionálním kontextu, Středoevropské politické studie, II, č. 3, léto 2000 (http://www.iips.cz/ seps.html).
Keating, Michael (1999): Assymetrical Government: Multinational States in an Integrating Europe, Publius, XXIX, n. 1, Winter 1999, elektronická verze (s. 71-86).
Ljuchtěrchandt-Michaljeva, Galina (2000): Izbiratělnyj process i partii v rossijskich regionach, in: Ljuchtěrchandt-Michaljeva, Galina, Ryženkov, Sergej (red.): Vybory i partii v regionach Rosiii, IGPI, Moskva, Sankt Petěrburg, s. 142-169.
Machovcová, Eva (2000): Komunistická strana Ruské Federace, in: Holzer, Jan (red.): Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách, Masarykova univerzita, Brno, s. 40-61.
Mainwaring, Scott (1993): Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination, Comparative Political Studies, XXVI, n. 2, July 1993, elektronická verze (s. 198-228).
Matsuzato, Kimitaka (2000): Elektoralnaja geografija v Rossii: Bělyj, Krasnyj, Seryj i Vzryvnoj pojasa, in: Ljuchtěrchandt-Michaljeva, Galina, Ryženkov, Sergej (red.): Vybory i partii v regionach Rosiii, IGPI, Moskva, Sankt Petěrburg, s. 170-194.
Panebianco, Angelo (1982): Modelli di partito. Organizzazione e potere nei partiti politici, il Mulino, Bologna.
Privalov, N. (1998): Etapy formirovanija sovreměnnoj mnogopartijnoj sistěmy v Rossii, text on-line, (http://politics.e-reliz.ru/politics/plso/prival/).
Strmiska, M. (1998): Regionální strany a stranické systémy. Španělsko, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko, CDK, Brno.
Strmiska, Maxmilián (2000a): Geneze stranicko-politických (sub)systémů v ruském regionálním kontextu. Sverdlovský případ, Středoevropské politické studie, II, č. 2, jaro 2000 (http://www.iips.cz/ seps.html).
Strmiska, Maxmilián (2000b): Dez anos depois: consolidando os sistemas partidários na Europa Centro-Oriental pós comunista, Teorie e Sociedade, número 6, outubro de 2000, s. 178-211.
Copyright (c) 2001 Maxmilián Strmiska

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.