„Proprezidentská strana“ – modelový typ ruské stranické soustavy?

Jan Holzer

Abstrakt

Rozpad komunistického bloku na konci 80. let otevřel v regionech střední a východní Evropy prostor pro nastartování procesu zásadních ekonomických, sociálních a politických změn (Ágh 1998, Beyme 1994, Linz - Stepan 1996, Pridham - Vanhanen 1996 ad.). Podstatou tohoto procesu se stal více či méně razantní rozchod s dosavadními (rozmanitými) v tomto prostoru panujícími totalitárními a autoritářskými modely a politická opce směřování k demokratické státní formě. Historická zkušenost obou regionů s fenoménem demokracie ovšem byla a je značně rozdílná (Wandycz 1998: 254 - 258), proto lze jako přirozenou označit předpověď o pravděpodobné vnitřní rozdílnosti, ba nesouměřitelnosti nastoupeného procesu transformace z hlediska jednotlivých v tomto prostoru se nacházejících státních celků. Tato prognóza, postavená na předpokladu odlišných politických priorit nositelů změn ve středo- a východoevropských zemích, se ukázala jako oprávněná. Politické elity ve státech střední Evropy se relativně rychle a relativně úspěšně odpoutaly od komunistického dědictví a získaly legitimitu, kterou dokázaly potvrdit pomocí již převážně demokratických procedur (voleb), aby následně nastartovaly etapu budování nových pluralitních poměrů. Pro ni již byl (a je) charakteristický v podstatě společensky či politicky nezpochybňovaný konsensus v otázce směru nastoupeného trendu, konsensus narušovaný pouze přirozenými debatami o instrumentální stránce tohoto procesu.

Bibliografická citace

Holzer, J. (2000). „Proprezidentská strana“ – modelový typ ruské stranické soustavy?. Středoevropské politické studie, 2(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3838

Klíčová slova

Rusko; prezident; stranické systémy; ruský stranický systém; proprezidentská strana

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

· Ágh, A. (1998): The Politics of Central Europe, London, Sage.
· Antoszewski, A. - Herbut, R. (eds., 1998): Demokracje Europy Srodkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego.
· Belin, L. - Orttung, R. W. - Clem, R. S. - Craumer, P. R. (1997): The Russian Parliamentary Elections of 1995: the Battle for the Duma, London, M. E. Sharpe.
· Beljajev, S. A. (1994): The Evolution in Constitutional Debate in Russia in 1992-1993. A Comparative Review, Review of Central and Eastern European Law, No 3, s. 305 - 319.
· Berglund, S. - Dellebrandt, J. A. (eds., 1991): The New Democracies in Eastern Europe. Party Systems and Political Cleavages, Edward Elgar, Aldershot, Brookfield.
· Beyme, K. von (1982): Parteien in westlichen Demokratie, Műnchen, R. Piper&Co. Verlag.
· Beyme, K. von (1994): Systemwechsel in Osteuropa, Frankfurt am Main, Suhrkamp.
· Bunin, I. M. (1999): Rossija za polgoda do vyborov: rasklad političeskich sil, Politija, No 2, Leto, s. 183 - 214.
· Dančák, B. - Fiala, P. (eds., 1999): Nacionalistické politické strany v Evropě, Brno, MPÚ MU.
· Dawisha, K. - Parrott, B. (eds., 1997): Democratic changes and authoritarian reaction in Russia, Ukraine, Belarus, and Moldova, Cambridge, Cambridge UP.
· Duleba, A. - Hirman, K. (1999): Rusko na konci Jelcinovej éry. Zahraničná a vnútorná politika, rozširovanie NATO a záujmy Slovenska, Bratislava, Archa.
· Eldersveld, S. J. (1964): Political Parties. A Behavioral Analysis, Chicago, Rand McNally.
· Fiala, P. - Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran, Brno, Barrister&Principal.
· Gajdar, J. (1997): Dni poraženij i pobed, Moskva, VAGRIUS.
· Gnauck, G. - Harms, M. (1997): Das Parteiensystem Russlands, in: Segert, D. - Stőss, R. - Niedermayer, O. (eds.): Parteiensysteme in postkommunistischen Gesselschaften Osteuropas, Opladen, Westdeutscher Verlag GmbH, S. 285 – 339.
· Golosov, G. V. (1999): Partijnyje sistemy Rossii i stran vostočnoj Evropy, Moskva, Ves mir.
· Hofferbert, R. I. (1998): Introduction: Party Structure and Party Performance in New and Old Democracies, Political Studies, XLVI, No 3 - Special Issue, s. 423 - 431.
· Holzer, J. (1999a): Předehra k dramatu. Ruská stranická scéna před prosincovými volbami do Státní dumy, Politologický časopis, No 4, s. 365 - 377.
· Holzer, J. (1999b): Vzestup a pád - konstanty v genezi ruských liberálních stran, Středoevropské politické studie (www.iips.cz/seps), roč. I., No 0.
· Holzer, J. (2000a): Jasný výsledek versus nejasná perspektiva. Ruské prezidentské volby 2000, Středoevropské politické studie, roč. II., č. 2, Jaro 2000 (www.iips.cz/seps).
· Holzer, J. (2000b): Příznaky tradice. Parlamentní volby do Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace, 19. prosince 1999, Politologický časopis, No 1, s. 30 - 51.
· Ishiyama, J. L. (1998): Strange Bedfellows: Explaining Political Cooperation Between Communist Successor Parties and Nationalists in Eastern Europe, Nations and Nationalism, IV, January, s. 61 - 85.
· Kitschelt, H. (1999): Accounting for Outcomes of Post-Communist Regime Change. Causal Depth or Shalowness in Rival Expanation, APSA Papers.
· Kitschelt, H. (1995): Formation of Party Cleavages in Post-Communist Democracies: Theoretical Propositions, Party Politics, Vol I, No 4, October, s. 447 - 472.
· Korguňuk, J. G. (1998): Tendencii partijnoj žizni Rossii, Politija, No 1, Vesna, s. 176 - 197.
· Korguňuk, J. G. (1999): Političeskije partii i organizacii Rossii, Politija, No 3, Oseň, s. 141 - 163.
· Kriesi, H.-P. (1998): The Transformation of Cleavage Politics. The Stein Rokkan Lecture, European Journal of Political Research, No 33, s. 165 - 185.
· Kubát, M. (2000): Politický režim a konsolidace demokracie v postkomunistické Evropě a postsovětském prostoru, Politologický časopis, No 2, s. 131 – 143.
· Lehmbruch, G. - Schmitter, P. C. (eds., 1982): Patterns of Corporatist Policy-Making, London, Sage.
· Lentini, P. (ed., 1995): Elections and Political Order in Russia: The Implications of the 1993. Elections to the Federal Assembly, Budapest, CEU.
· Lewis, P. G. (eds., 1996): Party Structure and Organization in East-Central Europe, Edward Elgar, Cheltenham, Brookfield.
· Lijphart, A. - Waisman, C. H. (eds., 1996): Institutional Design in New Democracies. Eastern Europe and Latin America, Westview Press, Boulder.
· Linz, J. J. - Stepan, A. (1996): Problems of Democratic Transitions and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, The Johns Hopkins UP, Baltimore – London.
· Lipset, S. M. - Rokkan, S. (eds., 1967): Party System and Voter Alignments. Cross-National Perspectives, New York, The Free Press.
· Mahr, A. - Nagle, J. (1995): Ressurection of the Successor Parties and Democratization in East-Central Europe, Communist and Post-Communist Studies, XXVIII, No 4, s. 393 - 409.
· Mainwaring, S. (1998): Party Systems in the Third Wave, Journal of Democracy, IX, No 3, July, s. 67 - 81.
· Mair, P. (1997): Party System Change. Approaches and Interpretations, Clarendon Press, Oxford.
· Makarenko, A. V. (1998): Gubernatorskije „partii vlasti“ kak novyj obščestvennyj fenomen, Politija, No 1, Vesna, s. 50 - 58.
· Matynia, E. (ed., 1996): Grappling with Democracy. Deliberations on Post-Communist Societies (1990 - 1995), Praha, Slon.
· Maximov, A. (ed., 1996a): Maximov´s Companion to the 1995 Russian Parliamentary Elections: Election Results, Facts and Figures, London: Maximov.
· Maximov, A. (ed., 1996b): Maximov´s Companion to the 1996 Russian Presidential Elections: Election Results, Facts and Figures, London: Maximov.
· Olson, D. M. (1998): Party Formation and Party System Consolidation in the New Democracies of Central Europe, Political Studies, XLVI, No 3 - Special Issue, s. 432 - 464.
· Olson, D. M.- Norton, P. (eds., 1996): The New Parliaments of Central and Eastern Europe, London, Frank Cass.
· Pridham, G. - Lewis, P. G. (eds., 1996): Stabilising Fragile Democracies. Comparing new Party Systems in Southern and Eastern Europe, Routledge, London - New York.
· Pridham, G. - Vanhanen, T. (eds., 1996): Democratization in Eastern Europe. Domestic and International Perspectives, Routledge, London - New York.
· Prudkow, O. - Bach, D. (eds., 1992): Wer sitzt morgen im Kreml?: Die neuen Parteien in Russland und ihre Fűhrer, Wuppertal, Hammer Cop.
· Rjabov, A. (1998): „Partija vlasti“ v političeskoj sistěme sovremennoj Rossii, in: Makfol, M. – Markov, S. – Rjabov, A. (eds.): Formirovanije partijno-političeskoj sistěmy v Rossii, Moskva, Moskovskij centr Karnegi, s. 80 – 96.
· Rokkan, S. (1970): Citizen, Elections, Parties. Approaches to the Comparative Study of the Processes of Developments, Oslo.
· Rose, R. (1998): Negative and Positive Party Identification in Post-Communist Countries, Electoral Studies, XVII, No 2, June, s. 217 - 234.
· Rose, R. - Mishler, W. - Haerpfer, C. (1998): Democracy and its Alternatives. Understanding Post-Communist Societies, The Johns Hopkins UP, Baltimore.
· Rubin, B. R. - Snyder, J. (eds., 1998): Post-Soviet order: conflict and state building, London and New York, Routledge.
· Sartori, G. (1976): Parties and Party Systems. A Framework for Analysis, Cambridge, Cambridge UP.
· Staniszkis, J. (ed., 1994): W poszukiwaniu paradygmatu transformacji, Warszawa, Institut Studiów Politicznych.
· Strmiska, M. (1998): Póly, polarita a utváření středo- a východoevropských multipartismů, Politologický časopis, No 4, s. 347 - 365.
· Szajkowski, B. (eds., 1991): New Political Parties of Eastern Europe and the Soviet Union, Longman, Harlow.
· Szajkowski, B. (eds., 1994): Political Parties of Eastern Europe, Russia and the Successor States, Longman, Harlow.
· Ševcova, L. (1999): Režim Borisa Jelcina, Moskva, Moskovskij centr Karnegi.
· Urban, M. - Igrunov, V. - Mitrokhin, S. (1997): The rebirth of politics in Russia, Cambridge, Cambridge UP.
· Wandycz, P. (1998): Cena svobody. Střední Evropa v dějinách, Praha, Academia.
· Wyman, M. - White, S. - Miller, B. - Heywood, P. (1995): The Place of „Party“ in Post-Communist Europe, Party Politics, Vol 1, No 4, Winter, s. 535 - 548.
· Zielinski, E. (1995): Wspólczesna Rosja, Warszawa, ELIPSA.
· Zubov, A. B. (1998): Granicy razlomov i urovni jedinstva v segodňašněj Rossii: uroki sociologičeskogo issledovanija, Politija, No 2, Leto, s. 41 – 101.
Copyright (c) 2000 Jan Holzer

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.