RISKS IN MANAGEMENT OF ENERGY

Monika Pisniak

Abstract

Nowadays, it has become inherent risk with any type of business. The same situation is in the energy management market, in which there are different types of risks, starting from the moment the production of electricity passing through its distribution, and ending on sales to retail customers. This is due to the specificity of the product, which is electricity, the current structure and legal regulations. The notion of risk is known to mankind since the dawn of history, at the beginning concerned to ensure adequate conditions for survival, then together the growing economy has become inextricably linked to every sphere of human life and business. The aim of the study is the classification and breakdown risk inherent in energy management and decision-making processes that are tightly linked to the management. Related is therefore an unknown future, the lack of complete information, which are aimed at eliminating the risk or reducing it. During the next successive processes that take place as
a consequence of the decision taken, there may be interference coming from the environment or social environment, causing uncertainty.

Keywords

risk, management, energy management, optimization of energy management risks, types of risk

Full Text:

References

Show references Hide references

 1. Bernstein P.L., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa 1997.
 2. Encyklopedia organizacji i zarządzania, pod red. L. Pasiecznego, Warszawa 1981.
 3. Grabara J., Kurzak L., Lis T., Systemy informatyczne w energetyce, Częstochowa 2007
 4. Kapałczyński M., Kryzia D., System ekspercki jako skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem
  w przedsiębiorstwie energetycznym,
  Zeszyty Naukowe nr. 90, Kraków2005.
 5. Malara Z., Ryzyko i ochrona przed niepowodzeniem w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Ryzyko. Perspektywa jakościowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013.
 6. Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Katowice 2001.
 7. Moore P.G., Ryzyko w podejmowaniu decyzji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1975.
 8. Ostrowska, T. , Management information in administration systems in Foundations of management 2, Warszawa 2009
 9. Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Warszawa 1998.
 10. Schroeck W.G., Risk Management and Value Creation in Financial Institution, Wiley & Sons, New York 2002.
 11. Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, C.H. Beck Warszawa, 2008
 12. Zachorowska A., Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2006.
 13. Zawada M., Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka występującego na rynku energii elektrycznej w Polsce, Ryzyko na rynku energii, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2014.
 14. Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, Analiza trendów rozwoju branży energetyczne, Janusz Bil, Ewa Gąsiorowska, Wojciech Graczyk, Robert Guzik, Agnieszka Maciuk-Grochowska, Andrzej Malec, Paweł Smoleń, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 2010.
 15. Żebrowski, M. i Waćkowski, K.. Business Inteligence dla MSP jako innowacyjny kierunek zastosowań IT. [W:] Zintegrowany system wspomagania decyzji. Vizja Press, Warszawa 2011.

https://doi.org/10.5817/CEJM2015-1-2-2


Copyright (c) 2016 Monika Pisniak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.