Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 8, No 2 (2018) Identifying the Most Effective Strategies for Providing Students with Writing Feedback: A Comprehensive Review of Existing Methodologies and Theories Abstrakt   PDF (English)
Francesco Muto, Ludmila Koláčková, Jana Rozsypálková
 
Vol 8, No 2 (2018) Inflated language in current job titles Abstrakt   PDF (English)
Renata Hajslerová
 
Vol 8, No 2 (2018) Inovace předmětů německého jazyka ve studijnı́ch programech Fakulty strojnı́ Západočeské univerzity v Plzni / Innovation of German Language Courses in Study Programmes of the Faculty of Mechanical Engineering of The University of West Bohemia in Pilsen Abstrakt   PDF
Blanka Blažková, Eva Kahounová
 
Vol 9, No 2 (2019) Inovace předmětu Angličtina pro cestovní ruch na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Abstrakt   PDF
Petra Hromádková, Jitka Ramadanová
 
Vol 7, No 2 (2017) Interactive technologies in foreign language teaching Abstrakt
Džuganová Božena, Barnau Anna
 
Vol 9, No 1 (2019) Internacionalizace slovnı́zásoby v české sportovní terminologii z diachronnı́ho a synchronnı́ho hlediska Abstrakt   PDF
Gabriela Entlová
 
Vol 7, No 2 (2017) Introduction to a study of face validity and concurrent validity of tests in accordance with STANAG 6001 Abstrakt
Mária Šikolová
 
Vol 8, No 1 (2018) Jak motivovat vysokoškoláky k mluvení v kurzech odborné obchodní angličtiny Abstrakt
Stanislava Pavlíková
 
Vol 7, No 2 (2017) Jazyk vědy ve výuce němčiny ve společném základu u humanitních oborů Abstrakt
Hedvika Blahníková
 
Vol 9, No 2 (2019) Jazykové potřeby zahraničních lékařů pracujících v českých nemocnicích Abstrakt   PDF
Jitka Cvejnová
 
Vol 9, No 2 (2019) Katedra humanitních věd a jazyků Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze Abstrakt   PDF
Irena Dvořáková
 
Vol 8, No 1 (2018) Katedra jazyků Fakulty stavební ČVUT v Praze Abstrakt
Svatava Boboková Bartíková
 
Vol 7, No 2 (2017) KREATIVNÍ LEKTOR ZNAMENÁ KREATIVNÍ STUDENT Abstrakt
Monika Ševečková
 
Vol 9, No 1 (2019) Language Policy and its Reflection in Teaching Russian at the Czech University of Life Sciences (CULS) in Prague Abstrakt   PDF
Drahoslava Kšandová, Kateřina Elisová
 
Vol 7, No 2 (2017) Learning English in a cuturally diverse classroom - the case of South East European University in Macedonia Abstrakt
Daniela Kirovska-Simjanoska
 
Vol 9, No 2 (2019) Letní kurz pro akademiky – English for Academic Purposes Teacher Development Programme 2019 – University of Leicester, UK Abstrakt   PDF
Blanka Zádrapová
 
Vol 8, No 1 (2018) Maximalisace mluvních příležitostí studentů ve vyučování Abstrakt
Jarmila Valková
 
Vol 9, No 1 (2019) Metodické semináře pro rusisty ve Frankfurtu nad Odrou Abstrakt   PDF
Veronika Mistrová
 
Vol 8, No 1 (2018) Motivační strategie v akademickém psaní z pohledu sociálního konstruktivismu Abstrakt
Ivana Mičínová
 
Vol 8, No 1 (2018) Motivační strategie ve výuce jazyků Abstrakt
Silvie Převrátilová
 
21 - 40 z 78 položek << < 1 2 3 4 > >>