Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 7, No 2 (2017) E-learning vo vyučovaní cudzích jazykov očami študentov a pedagógov Abstrakt
Jaroslava Štefková
 
Vol 10, No 1 (2020) Eliminácia plagiátorstva z projektových prác študentov Abstrakt   PDF
Eva Kaščáková, Henrieta Kožaríková
 
Vol 7, No 2 (2017) Encouraging students´ independence and motivation in a virtual classroom Abstrakt
Hana Katrňáková
 
Vol 7, No 2 (2017) Externí standardy a méně běžně vyučované jazyky Abstrakt
Eva Složilová
 
Vol 7, No 2 (2017) Faktory ovlivňující kvalitu výuky cizích jazyků Abstrakt
Hanne-Lore Bobáková
 
Vol 7, No 2 (2017) Google Docs in language teaching and learning Abstrakt
Štěpánka Bílová
 
Vol 8, No 1 (2018) Chyby v psané produkci cizince v kontrastu k chybám rodilého mluvčího Abstrakt
Darina Hradilová
 
Vol 8, No 2 (2018) Chyby ve výslovnosti češtiny u frankofonních studentů (čeština jako cizí jazyk, lingvodidaktická studie) Abstrakt   PDF
Pavla Poláchová
 
Vol 7, No 2 (2017) ICT and English teaching Abstrakt
Marioara Pateşan
 
Vol 8, No 2 (2018) Identifying the Most Effective Strategies for Providing Students with Writing Feedback: A Comprehensive Review of Existing Methodologies and Theories Abstrakt   PDF (English)
Francesco Muto, Ludmila Koláčková, Jana Rozsypálková
 
Vol 10, No 1 (2020) Implementácia autentického materiálu do výučby odborného cudzieho jazyka Abstrakt   PDF
Iveta Rizeková
 
Vol 8, No 2 (2018) Inflated language in current job titles Abstrakt   PDF (English)
Renata Hajslerová
 
Vol 8, No 2 (2018) Inovace předmětů německého jazyka ve studijnı́ch programech Fakulty strojnı́ Západočeské univerzity v Plzni / Innovation of German Language Courses in Study Programmes of the Faculty of Mechanical Engineering of The University of West Bohemia in Pilsen Abstrakt   PDF
Blanka Blažková, Eva Kahounová
 
Vol 9, No 2 (2019) Inovace předmětu Angličtina pro cestovní ruch na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Abstrakt   PDF
Petra Hromádková, Jitka Ramadanová
 
Vol 7, No 2 (2017) Interactive technologies in foreign language teaching Abstrakt
Džuganová Božena, Barnau Anna
 
Vol 9, No 1 (2019) Internacionalizace slovnı́zásoby v české sportovní terminologii z diachronnı́ho a synchronnı́ho hlediska Abstrakt   PDF
Gabriela Entlová
 
Vol 7, No 2 (2017) Introduction to a study of face validity and concurrent validity of tests in accordance with STANAG 6001 Abstrakt
Mária Šikolová
 
Vol 8, No 1 (2018) Jak motivovat vysokoškoláky k mluvení v kurzech odborné obchodní angličtiny Abstrakt
Stanislava Pavlíková
 
Vol 10, No 2 (2020) Jarní “covidová” mozaika z České republiky Abstrakt   PDF
Marta Rybičková
 
Vol 7, No 2 (2017) Jazyk vědy ve výuce němčiny ve společném základu u humanitních oborů Abstrakt
Hedvika Blahníková
 
21 - 40 z 109 položek << < 1 2 3 4 5 6 > >>